Last modified by on 19.09.2017 16:07

From version 5.3
edited by bac0025
on 20.03.2015 12:58
To version 5.4
edited by bac0025
on 20.03.2015 12:59
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -15,3 +15,10 @@
15 15  Stisknutím **Done** vytvoříte nové připojení.
16 16  
17 17  [[image:create.png||width="512"]]
18 +
19 +1. Nyní se můžete připojit. Klepnutím na jméno právě vytvořeného připojení vyvoláte přihlašovací dialog.
20 +Do pole **USERNAME** zadejte své osobní číslo a zadejte heslo (stejné jako do pošty).
21 +V poli **GROUP** nechte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností nastavení>>tuonet.vpn-skupiny]].
22 +Stisknutím **OK** se připojíte.
23 +
24 +[[image:conn.png||width="512"]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava