Topologie metropolitní páteřní sítě VŠB-TUO

Last modified by on 19.09.2017 13:46

Univerzitní páteřní počítačová síť je tvořena několika zařízeními Cisco Catalyst 6500 v různých provedeních. V menších uzlech jsou používaná čtyřslotová zařízení, která jsou obvykle osazena řídicím modulem Sup32 (Supervisor) s SFP porty pro umístění optických rozhraní a modulem s metalickými porty určenými pro připojení přepínačů a serverů lokality. Větší uzly jsou pak osazeny devítislotovými šasi a výkonnějšími moduly Sup720.

Jednotlivé uzly metropolitní páteřní sítě jsou propojeny dvěma okruhy k minimálně dvěma různým uzlům.  Je-li to možné, pak jsou tato propojení realizována fyzicky jinými trasami. To nám umožňuje při neplánovaném přerušení optické trasy (obvykle při nějaké stavební činnosti) během několika sekund automaticky najít jinou cestu počítačovou sítí.

VŠB-TUO vlastní metropolitní trasu propojující Porubský areál se všemi většími lokalitami VŠB. Tato trasa je vedena kolektory v zemi. Dále VŠB vlastní několik vláken v optickém kabelu společnosti OVANET, která jsou vedena na stožárech Dopravního podniku. Takto postavená páteřní síť je odolná proti přerušení optické trasy v jednom místě. Záložní trasy však nejsou realizovány v lokalitách FAST a FBI. Nutno však podotknout, že na tyto optické trasy máme smluvně zajištěn servis.

Datové okruhy v páteřní síti mají kapacitu 1Gbps, oba prvky v uzlu Poruba a prvek v uzlu EkF jsou propojeny od prázdnin roku 2009 10Gbps technologií. Celá univerzita je k síti CESNET2 připojena primárním okruhem o kapacitě 10Gbps, záložní okruh má kapacitu 1Gbps.

bb-200909.gif_1380299693.gif

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava