NOC - správa počítačové sítě VŠB-TU Ostrava

Last modified by on 16.10.2018 09:58

Pro skupinu správy počítačové sítě se používá termín Network Operating Center, zkráceně NOC. Tato skupina zajišťuje plánování, rozvoj, budování počítačové sítě VŠB-TUO včetně koordinace a propojení s dalšími subjekty. Mezi hlavní oblasti patří zajištění rozvoje a provozu:

 • optické metropolitní sítě
 • metropolitní IP sítě, správa sítě ve všech areálech VŠB
 • provoz rozsáhlé bezdrátové počítačové sítě
 • služby DNS, DHCP
 • autentizační služby využívané pro přístup do počítačové sítě
 • vzdálené přístupy prostřednictvím VPN
 • zajištění provozu CSIRT týmu, řešení bezpečnostních incidentů
 • monitoring počítačové sítě i služeb na ní poskytovaných
 • připojení dalších institucí do sítě CESNET2
 • podpora a řešení problémů koncových uživatelů, zejména ve spolupráci s fakultními správci

V současné době jsou členy skupiny: 

Ing. Martin Pustka, Ph.D., vedoucí skupiny

 • Řeší koncepci, design počítačové sítě a koordinaci provozu. Zaměřen zejména na správu páteřní sítě, firewallu a aktivní prvky počítačové sítě. Zajišťuje také na provoz Unixových systémů a monitoring počítačové sítě i služeb.

Ing. Jiří Grygárek

 • Přidělování IP adres, vzdálený přístup do počítačové sítě (VPN), IDS/IPS systémy, správa aktivních prvků počítačové sítě, konfigurace firewallu a správa komponent datového centra - SAN a UCS.

Ing. Pavel Jeníček

 • Provoz centralizované bezdrátové sítě, správa aktivních prvků počítačové sítě, storage a správa komponent datového centra - SAN a UCS.

Ing. Petr Havlíček

 • Přidělování IP adres, správa aktivních prvků počítačové sítě, konfigurace firewallu a správa komponent datového centra - UCS a virtualizace

Bc. Jakub Kalník

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava