Show last authors
1 Cílem CSIRT týmu je řešení bezpečnostních incidentů počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. CSIRT tým byl založen v r.2008. Bezpečnostní incidenty jsou řešeny v souladu se směrnicí rektora a [[interním provozním řádem>>attach:Provozni_rad_CSIRT.pdf]].
2
3 V současné době jsou členy skupiny:
4
5 * Ing. Martin Pustka, Ph.D.
6 * Ing. Jiří Grygárek
7 * Ing. Pavel Jeníček** **
8 * Bc. Stanislav Vaštyl
9 * Bc. Jakub Kalník
10 * Ing. Vítězslav Grygar
11
12 **Odkazy**
13
14 * [[Stránky věnované bezpečnosti koncových stanic v síti VŠB-TUO>>doc:pc.bezpecnost.WebHome]]
15
16 **Organizační dokumenty**
17
18 * [[Směrnice>>url:http://innet.vsb.cz/cs/dokumenty/portal-iso/dokumenty/?category=119&format=iso&orgUnit=VSB]] rektora - [[Řešení bezpečnostních IT incidentů na VŠB-TU Ostrava>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/b6c7aeaa-9a19-491c-8567-f3c18c7bda4f]] - TUO_SME_09_00
19 * [[interní provozní řád CSIRT týmu>>attach:smernice.WebHome@Provozni_rad_CSIRT.pdf]]
20
21 Kontaktovat nás můžete na emailové adrese abuse<at>vsb<tečka>cz, popř. prostřednictvím [[helpdeskového systému CIT VŠB-TUO>>doc:helpdesk.WebHome]].
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava