Show last authors
1 {{error}}
2 Máte-li potíže s připojením k metalické síti na kolejích a zobrazuje se vám pouze tato stránka, **otevřete si stránku helpdesk.vsb.cz**, pro kterou je rovněž povolen přístup, **a vytvořte nový požadavek** s popisem problému (případně využijte další z forem kontaktu: [[Helpdesk>>helpdesk.WebHome]]).
3 {{/error}}
4
5 Připojení k metalické (drátové) síti budovy **koleje A, B, C, D, E** je realizováno obdobným způsobem jako je tomu u bezdrátové sítě eduroam. Díky tomu mohou připojení na kolejích využívat studenti i pracovníci jiných akademických institucí zapojených do projektu [[eduroam>>doc:tuonet.wifi.eduroam.WebHome||title="eduroam"]].
6
7 * (% style="line-height:1.4em" %)připojit se můžete k libovolné zásuvce a to kdekoliv na budově kolejí
8 * (% style="line-height:1.4em" %)můžete současně připojit více zařízení, pokud máte na pokoji k dispozici více zásuvek
9 * (% style="line-height:1.4em" %)připojíte se s vaší **Eduroam identitou i pokud nejste student či zaměstnanec VŠB**
10
11
12 **Pokud není váš LAN adaptér korektně nastaven:**
13
14 (% style="line-height:1.4em" %)Tj. zadáváte špatné jméno či heslo nebo nedojde k autentizaci z jiného důvodu, přepne se po **20ti sekundách** vaše zařízení do sítě s omezeným připojením, kde je k dispozici pouze přístup na vybrané stránky školy:
15
16 * idoc.vsb.cz (tyto návody)
17 * uzivatel.vsb.cz (změna, nastavení hesla apod.)
18 * helpdesk.vsb.cz (možnost vytvoření tiketu, máte-li problém s připojením)
19
20
21 Pokud adaptér korektně nastavíte dle návodů níže, můžete odzkoušení funkčnosti urychlit odpojením a znovu připojením síťového kabelu, vynutí se takto nový pokus o ověření.
22
23 **Návody pro konfiguraci:**
24
25 * [[Windows 10>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.win10.WebHome]]
26 * [[Windows 8.1>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.win8.WebHome]]
27 * [[Windows 7>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.win7.WebHome]]
28 * [[Linux>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.linux.WebHome]]
29 * [[MacOS X>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.macosx.WebHome]]
30
31
32 **Konfigurace obecně:**
33
34 Parametry nastavení drátového adaptéru jsou totožné s nastavením WiFi sítě Eduroam. Je to vlastně takový Eduroam "na drátě" se všemi výhodami, které z toho plynou. Jediný "háček" je ten, že standardně není na drátovém adaptéru (OS Windows) povolena autentizace 802.1x a aby se tato funkce spustila je potřeba nastartovat a spouštět systémovou službu "Wired Autoconfig Service" . Od této chvíle jsou kroky již stejné jako u WiFi. Dalším zjednodušením konfigurace u drátové přípojky je možnost neověřovat certifikát radius serverů.
35
36 Díky autentizaci 802.1x je možné bez jakékoliv další konfigurace či administrativních kroků **připojit i uživatele jiných univerzit či institucí.** Stejně jako u WiFi - pokud Vám funguje Eduroam ve vaší mateřské instituci, funguje vám i na VŠB. Tedy - pokud si nastavíte profil drátové sítě stejně jako Eduroam ve Vaší mateřské instituci (uživatel, heslo, radiusy, certifikáty apod.), budete připojeni i na drátu na kolejích .
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava