Pravidla pro užívání počítačové sítě na kolejích VŠB-TU Ostrava

Naposledy změněno 29.08.2017 12:42

Obecná pravidla:

 1. Počítačová síť na kolejích VŠB – TU Ostrava, Studentská 1777,O-Poruba, nebo Dr.Malého 15,Ostrava 1 (dále jen „počítačová síť na kolejích“) je součástí počítačové sítě VŠB-TU Ostrava (dále jen „počítačová síť TUONET“).
 2. Podsíť koleje lze užívat v souladu s Pravidly užívání počítačové sítě VŠB- TU Ostrava – směrnice rektora č. 2/99.
 3. Připojení na počítačovou síť na kolejích je chápáno jako připojení soukromých počítačů (PC) jednotlivých studentů VŠB-TU Ostrava z objektu kolejí (Studentská 1777,O.-Poruba) na počítačovou síť TUONET, používaných pouze v souvislosti s plněním studijních povinností či vědeckých aktivit.
 4. Studenti se svou registrací zavazují, že:
  • budou dodržovat stanovená pravidla pro užívání počítačové sítě na kolejích
  • budou využívat nabízené prostředky počítačové sítě na kolejích v souladu s platnými předpisy (směrnice, příkazy)
  • nebudou prostředky počítačové sítě na kolejích využívat ke komerčním účelům
    

Práva a povinnosti uživatelů:

 1. Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava (TUO_SME_99_002).
 2. Uživatel je povinen neprodleně hlásit porušení stanovených pravidel provozu počítačové sítě jejímu správci-administrátoru.
 3. Uživatel má povinnost zaregistrovat informace o své osobě a PC:
  • Osobní číslo
  • Pokoj, číslo zásuvky
  • E-mail
  • MAC adresu síťové karty
 4. Administrátor je oprávněn dočasně odpojit od sítě počítač, který je zavirován nebo jiným způsobem napaden.
   

Příklady činností, které jsou ve zřejmém rozporu se stanovenými pravidly:

 1. Komerční využívání Internetu
 2. Provozování serverů, PC s nelegálním SW nebo s obsahem porušujícím autorská práva
 3. Získání neautorizovaného přístupu (hacking)
 4. Připojení dalších PC do počítačové sítě bez souhlasu administrátora
 5. Nepovolená instalace bezdrátového přístupového bodu
 6. Změna přidělené IP adresy
   

Sankce:

 1. směrnice TUO_SME_99_002, oddíl VIII. Sankce.
   

Řešení problémů a informace:

Při problémech s připojením kontaktujte správu počítačové sítě elektronicky prostřednictvím helpdeskového systému. Při výběru fronty zvolte frontu Počítačová síť a připojení. Kontaktovat můžete také přímo helpdeskové pracoviště.

Značky:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava