Zdrojový kód wiki Studenti

Naposledy změněno 31.01.2021 12:32

Show last authors
1 **Bezdrátová síť**
2
3 V areálech VŠB-TUO a (% style="color:#000000" %)od srpna 2015 na kolejích v budově B(%%) je vybudována bezdrátová síť. Do této sítě se mohou připojit všichni studenti univerzity dle:
4
5 * [[Návody pro připojení prostřednictvím bezdrátové sítě (WiFi)>>tuonet.wifi.WebHome]]
6
7 Budete-li chtít využít připojení na VŠB-TUO i v jiných univerzitách ČR, nastavte si:
8
9 * [[Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě EduRoam>>tuonet.wifi.WebHome]]
10
11
12 **Studenti na kolejích**
13
14 * [[Postup pro připojení k síti TUONET v budově kolejí A, B, C, D, E>>doc:tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pripojeni-koleje.WebHome]]
15 * [[Pravidla pro užívání počítačové sítě na kolejích VŠB-TU Ostrava>>tuonet.pripojeni-pevne.studenti.pravidla-koleje.WebHome]]
16
17 **Přístupy z Internetu - VPN**
18
19 Protože síť VŠB není plně otevřena do Internetu, můžete mít některé ze služeb školní sítě např. ze svého domova nedostupné. V takovém případě použijte připojení prostřednictvím VPN.
20 Připojení může automaticky používat každý student i zaměstnanec dle:
21
22 * [[Připojení prostřednictvím VPN (Virtual Private Network)>>tuonet.vpn.WebHome]]
23
24
25 **Budete-li mít problémy s připojením**
26
27 * [[Řešení problémů s připojením počítače do sítě na kolejích VŠB-TU Ostrava>>tuonet.pripojeni-pevne.studenti.problem.WebHome]]
28 * Kontaktujte prosím svého [[fakultního správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
29 * Nebo kontaktujte [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/]] nebo na kl. 5666.
30 * [[Síťová připojení - TCP/IP, IP/MAC adresa>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]] - Nastavení vlastností TCP/IP protokolu, jak zjistit MAC adresu, IP adresu a další návody pro řešení problémů s připojením.
31 * Další informace naleznete v sekci [[Pravidla v síti TUONET>>tuonet.pravidla.WebHome]].
32
33
34 **Související**
35
36 [[Síťová připojení - TCP/IP, IP/MAC adresa>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]]
37
38 * Nastavení vlastností TCP/IP protokolu, jak zjistit MAC adresu, IP adresu a další návody pro řešení problémů s připojením.
39
40 [[Bezpečnost - antivir, aktualizace, firewall>>pc.bezpecnost.WebHome]]
41
42 * Antivirová ochrana počítačů na univerzitě. Instalace antivirového programu na počítače ve vlastnictví VŠB TU Ostrava. Aktualizace Windows (jak si stáhnout aktualizace pro počítač bez připojení k internetu) a Brána Firewall. Spyware.
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava