Wiki source code of Servery

Last modified by on 29.08.2017 12:42

Show last authors
1 Provozní řád [[Provoz serverových systémů v síti VŠB-TU Ostrava>>url:https://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/download/smernice/WebHome/Provoz_serverovych_systemu.pdf]]
2 (dostupný také na stránce [[Provozní řády a směrnice>>doc:smernice.WebHome]] oddělení Infrastruktury IT útvaru CIT)
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava