Webhostingové servery

Last modified by on 01.10.2019 12:19

K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:

  • webmel71.vsb.cz
  • webmel73.vsb.cz

Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP (LAMP) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.

Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server HomeL.

Neukládejte na webserveru osobní údaje!

Přístup k administraci databází:

MySQL

Další informace:

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava