Wiki source code of Datové úložiště ownCloud

Last modified by on 30.04.2019 14:14

Show last authors
1 ownCloud je centrální datové úložiště umožňující automaticky synchronizovat data mezi různými počítači a mobilními zařízeními uživatele nebo je sdílet s kolegy. Pomocí ownCloudu lze také sdílet data, která pro svoji velikost nelze poslat emailem.
2
3 (% style="color:#cc0000" %)**Do úložiště ownCloud neukládejte osobní údaje!**
4
5 **ownCloud nabízí:**
6
7 * datové úložiště s prostorem 5 GB
8 * přístup přes webové rozhraní
9 * synchronizační klienty pro Linux/Windows/Mac OS X
10 * synchronizační klienty pro smartphone a tablety (iOS a Android)
11 * možnost sdílení dat s dalšími uživateli ownCloudu nebo na základě https odkazu
12 * synchronizace/sdílení kalendářů a kontaktů
13 * každodenní zálohování dat
14
15 **Pro koho je služba určena?**
16
17 * Službu můžou využívat všichni zaměstnanci VŠB-TU Ostrava.
18 * Vhodná je zejména jako doplňek pro uživatele využívající IMAP/POP3 poštovní schránku.
19
20 **Synchronizace**
21
22 * Pro synchronizaci je možno použít oficiálního [[desktopového klienta>>url:https://owncloud.org/install/#install-clients]]. CIT není tvůrcem uvedené aplikace, a proto poskytuje pouze základní podporu pro řešení problémů s touto aplikací.
23
24 **Postupy:**
25
26 * [[Přihlášení>>servery.owncloud||anchor="prihlaseni"]]
27 * [[Změna jazyka>>servery.owncloud||anchor="jazyk"]]
28 * [[Kapacita úložiště>>servery.owncloud||anchor="kapacita"]]
29 * [[Správa souborů>>servery.owncloud||anchor="soubory"]]
30 * [[Kalendář>>servery.owncloud||anchor="kalendar"]]
31 * [[Kontakty>>servery.owncloud||anchor="kontakty"]]
32
33 {{id name="prihlaseni"/}}
34 **Přihlášení**
35
36 1. V prohlížeči si zobrazte stránku **cdrive.vsb.cz** nebo přes rozcestník **posta.vsb.cz** klikněte na **ownCloud**. Zobrazí se Vám přihlašovací obrazovka, kde vyplňte své univerzitní osobní číslo a LDAP heslo.
37 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
38
39
40 {{id name="jazyk"/}}
41 **Změna jazyka**
42
43 1. Pro změnu jazyka klikněte na šipku vpravo nahoře vedle svého jména a zvolte první možnost - **Nastavení**.
44 \\[[[[image:2.png]]>>attach:2.png]]
45
46 1. V oddílu **Jazyk **vyberte požadovaný jazyk.
47 \\[[[[image:3.png]]>>attach:3.png]]
48
49 {{id name="kapacita"/}}
50 **Kapacita úložiště**
51
52 1. Klikněte na šipku vpravo nahoře vedle svého jména a zvolte **Nastavení**. Na zobrazené stránce (nahoře) můžete vyčíst informace, kolik místa z přidělené kapacity aktuálně využíváte.
53 \\[[[[image:4.PNG]]>>attach:4.PNG]]
54
55 {{id name="soubory"/}}
56 **Správa souborů**
57
58 1. Do správy souborů se dostanete přes **ikonu menu vlevo nahoře → Soubory.**
59 \\[[[[image:5.png]]>>attach:5.png]]
60
61 1. V řádku s daným souborem jsou zobrazeny možnosti. Stažení souboru proveďte přes tlačítko tří teček a zvolte **Stáhnout**. Pro sdílení souboru použijte tlačítko **tří spojených teček**. Sdílet můžete dvěma způsoby. Pro sdílení konkrétnímu uživateli (zaměstnanec VŠB) přejděte do záložky **Sdílení → Uživatelé a skupiny** a do vyhledávacího pole začněte psát požadované jméno, které poté kliknutím vyberte ze seznamu. (% style="color:#cc0000" %)V seznamu se zobrazí pouze ti zaměstnanci, kteří se už alespoň jednou do ownCloudu přihlásili.(%%) Smazat uživatele můžete pomocí popelnice a nebo můžete upravovat oprávnění. Vytváření a sdílení skupin aktuálně (% style="color:#cc0000" %)nepodporujeme(%%).
62 \\[[[[image:6.png]]>>attach:6.png]]
63
64 1. Druhým způsobem je sdílení https odkazu pomocí záložky **Sdílení → Veřejné odkazy → Vytvoření veřejného odkazu.** Pokud nebudete měnit jméno či nastavovat heslo a konec platnosti, můžete rovnou kliknout na tlačítko **Sdílet**. Zkopírování odkazu pak provedete prostřednictvím první ikony vedle názvu odkazu.
65 \\[[[[image:7.png]]>>attach:7.png]]
66
67 1. V úložišti je možné vytvořit soubor či složku přes ikonu **plus **a **uploadovat **soubory do úložiště přes tlačítko **Odeslat**.
68 \\[[[[image:8.png]]>>attach:8.png]]
69
70
71 {{id name="kalendar"/}}
72 **Kalendář**
73
74 1. Kalendář si zobrazíte přes tlačítko **menu → Kalendář.**
75 \\[[[[image:9.png]]>>attach:9.png]]
76
77 1. Kalendář lze sdílet, upravovat, mazat.
78 \\[[[[image:10.png]]>>attach:10.png]]
79
80 {{id name="kontakty"/}}
81 **Kontakty**
82
83 1. Kontakty si zobrazíte přes tlačítko **menu → Kontakty.**
84 \\[[[[image:11.png]]>>attach:11.png]]
85
86 1. Můžete si vytvářet nové kontakty nebo importovat existující kontakty.
87 \\[[[[image:12.png]]>>attach:12.png]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava