Linux a připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta

Last modified by on 29.08.2017 12:45

a) mount

mount -t cifs -o username=abc123,password=TajneHeslo,rw //homen.vsb.cz/FAKULTA/HOME/abc1234 /mnt 

b) /etc/fstab

//homen.vsb.cz/FAKULTA/HOME/abc1234 /mnt cifs username=abc1234,password=TajneHeslo 0 0

namísto FAKULTA je nutné uvést vždy správný tvar. Samozřejmě je také nutné nahradit abc1234 a TajneHeslo za vaše univerzitní přihlašovací jméno a jednotné heslo.

Pokud Vaše distribuce automaticky nedetekuje znakovou sadu UTF8 na serveru, použijte parametr -o iocharset=utf8 v příkazu mount.

Poznámka: Přípojný bod /mnt ve výše uvedených linuxových případech lze nahradit za jakýkoliv jiný (např. /media/homen atd.).

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava