Show last authors
1 **a) mount**
2
3 ##mount -t cifs -o username=abc123,password=TajneHeslo,rw ~/~/homen.vsb.cz/**FAKULTA**/HOME/abc1234 /mnt ##
4
5
6 **b) /etc/fstab**
7
8 ##~/~/homen.vsb.cz/**FAKULTA**/HOME/abc1234 /mnt cifs username=abc1234,password=TajneHeslo 0 0##
9
10 namísto **FAKULTA** je nutné uvést vždy [[**správný tvar**>>servery.homen.disky.WebHome||anchor="tvar"]]. Samozřejmě je také nutné nahradit **abc1234 **a **TajneHeslo** za vaše **univerzitní přihlašovací jméno** a [[**jednotné heslo**>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
11
12 Pokud Vaše distribuce automaticky nedetekuje znakovou sadu UTF8 na serveru, použijte parametr **-o iocharset=utf8** v příkazu mount.
13
14
15 Poznámka: Přípojný bod ##/mnt## ve výše uvedených linuxových případech lze nahradit za jakýkoliv jiný (např. /media/homen atd.).
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava