Show last authors
1 Pro alternativní přístup k diskovým kapacitám serveru homeN (**bez nutnosti instalovat Novell klienta**) je možné použít CIFS (Common Internet File System). Přístup k diskům serveru pomocí CIFS je chráněn univerzitním přihlašovacím jménem a [[jednotným heslem>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
2
3 **Nastavení připojení disku v operačních systémech:**
4
5 * [[**Windows 8/7**>>servery.homen.disky.win.WebHome]]
6 * [[**Linux**>>servery.homen.disky.linux.WebHome]]
7
8
9 **Umístění domovského adresáře:**
10
11 Umístění domovského adresáře je závislé na příslušnosti uživatele k fakultě.
12
13 Domovský adresář je vždy umístěn v adresáři **~\~\homen\FAKULTA\HOME\uživatelské_jméno**
14
15 * Místo FAKULTA použijte jedno z následujících: FBI, FMT, HGF, FAST, FEI, FS
16 * Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést **CVT**.
17 * Uživatelské_jméno je vaše [[osobní číslo>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome||style="font-size: 14px; font-weight: normal;"]] (např. abc1234)
18
19 Příklad: Uživatel abc1234 pracuje na fakultě EkF. Umístění jeho domovského adresáře je tedy ~\~\homen\EKF\HOME\abc1234
20
21
22 **Společné složky pro pracoviště (např. úložiště katedrálních dokumentů):**
23
24 Společné složky pro jednotlivá pracoviště jsou nejčastěji umístěna v adresáři ~\~\homen\FAKULTA\kat\cislo_katedry.
25
26 Nemá-li katedra zřízeno takové úložiště, je nutné o jeho zřízení požádat [[fakultního správce>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty]].
27
28 Příklad: Všichni pracovníci katedry 599 z HGF se dostanou do společné složky zadáním ~\~\homen\HGF\kat\599\
29
30
31 **Přístup ze sítě:**
32
33 Disky serveru homeN jsou přístupné pomocí protokolu CIFS pouze ze sítě [[TUONET>>tuonet.WebHome]] (tj. včetně [[VPN>>tuonet.vpn.WebHome]] a [[WIFI>>tuonet.wifi.WebHome]]).
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava