HomeN

Last modified by on 04.03.2019 12:43

Ke dni 30. června 2019 se předpokládá ukončení provozu serveru HomeN. Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft. Informace a návody ke službě DFS jsou dostupné na stránce: Distribuovaný file systém (DFS).

HomeN - Home Server with Novell Open Enterprise Server 2

Domovské WWW stránky uživatelů:

Stránky uživatelů na serveru HomeN zobrazíte zadáním adresy http://homen.vsb.cz/~osobní číslo (stránky jsou také přístupné zabezpečeným protokolem SSL (https).

Například pro uživatele s osobním číslem abc123 to bude http://homen.vsb.cz/~abc123/

Vyhledávání dat ze serveru HomeN proveďte ze stránek VŠB-TUO, nebo zadejte k hledání site:homen.vsb.cz + hledaný text v Googlu.

(Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z obsahu na HomeNu nevyhledáte!)

Do úložiště HomeN neukládejte osobní údaje!

Provoz a využití serveru HomeN:

V současné době je server využíván fakultami FAST, FBI, FEI, FMT, FS, HGF a všemi rektorátními útvary.

Studenti i zaměstnanci mají na serveru své domovské datové adresáře.

Data celého serveru jsou zálohována pravidelně na centrální zálohovací server se zálohovacím robotem.

Celoškolský strom TUO:

Server je integrován do celoškolského stromu TUO, kde jsou dnes zastoupeny všechny fakulty (FAST, FBI, FEI, FMT, FS, HGF, EKF) a všechny rektorátní útvary.
Do stromu TUO jsou integrovány fakultní servery FEI, EKF a celoškolský server HomeN a nepřímo přes LDAP i HomeL, Posta a další.

Organizační informace:

Pro přístup na servery HomeN a HomeL je nutno mít zřízeno konto ve stromě TUO. Všem uživatelům se konto zřizuje automaticky díky Identity Managementu. Podrobnější informace vám podá správce pro Novell Netware na vaší fakultě. Kontakty můžete najít v seznamu všech fakultních správců.
Rozšíření platnosti konta na všechny servery je pracovníky CIT zajištěno automatizovaně.

Informace pro uživatele:

 • Domovský adresář se zřídí automaticky při vytvoření konta. Kvóty jsou přidělovány individuálně v rozsahu 50 - 100MB.
 • Pracovníci rektorátních útvarů mohou požádat o zvýšení kvóty na domovském adresáři až do výše 250MB prostřednictvím Helpdesku CIT. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
 • Zaměstnanci si mohou vytvořit svou WWW domovskou stránku tak, že si ve svém domovském adresáři vytvoří adresář public.htm a do něj si umístí své dokumenty, které chtějí publikovat (podrobnější informace).
 • Z internetu jsou dostupné domovské WWW stránky všech zaměstnanců.
 • Data jsou z areálu VŠB-TUO dostupná i přes SFTP.
  Přenos souborů pomocí SFTP
    
 • Pro alternativní přístup k diskovým kapacitám serveru homeN (bez nutnosti instalovat Novell klienta) postupujte dle Návod na připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta.
    
 • S případnými problémy se vždy obracejte na své fakultní správce.
   

Software:

Na serveru je instalován Open Enterprise Server 2 s možností přihlášení pro 2000 uživatelů současně.
Server je integrován do celoškolského stromu TUO. Intergrace je zajištěna pomocí Novell eDirectory.

 • Web Server Apache.
 • LDAP server pro integraci s dalšími systémy.
  Systém LDAP je využíván pro přístup do informačního centra Dialog, pro systém rezervací učeben, pro autentikaci na Linux Server HomeL a další Linuxové systémy univerzity.
   

Systémové zajištění:

 • Vytváření kont: Identity Management, změny hesel, blokace/odblokace kont, kvóty: fakultní správci.
 • Petr Olivka - Open Enterprise Server 2, SLES, Novell Netware, Identity Management, systémová integrace stromu TUO, Web Server Apache, LDAP, přihlašování na HomeL, zálohování.
 • Nebo kontaktujte Helpdeskové pracoviště útvaru CIT pomocí webového rozhraní.
   

Další informace:

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava