Wiki source code of HomeN

Last modified by on 04.03.2019 12:43

Hide last authors
Denisa Wernerová 7.2 1 {{error}}
Denisa Wernerová 7.7 2 **Ke dni 30. června 2019** se předpokládá **ukončení provozu** serveru HomeN. Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft. Informace a návody ke službě DFS jsou dostupné na stránce: [[Distribuovaný file systém (DFS)>>doc:servery.dfs.WebHome]].
Denisa Wernerová 7.2 3 {{/error}}
4
Denisa Wernerová 1.31 5 HomeN - Home Server with Novell Open Enterprise Server 2
bac0025 1.2 6
Denisa Wernerová 1.31 7 **Domovské WWW stránky uživatelů:**
bac0025 1.2 8
Denisa Wernerová 5.1 9 Stránky uživatelů na serveru HomeN zobrazíte zadáním adresy //[[http:~~/~~/homen.vsb.cz/>>servery.WebHome]]**~~osobní číslo**// (stránky jsou také přístupné zabezpečeným protokolem [[SSL>>servery.homen.apache.WebHome]] (https).
bac0025 1.2 10
Denisa Wernerová 7.1 11 Například pro uživatele s [[osobním číslem>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] //abc123// to bude //[[http:~~/~~/homen.vsb.cz/~~~~abc123/>>url:http://homen.vsb.cz/%7Eabc123/]]//
bac0025 1.2 12
13 **Vyhledávání** dat ze serveru HomeN proveďte ze stránek [[VŠB-TUO>>url:http://www.vsb.cz/]], nebo zadejte k hledání **site:homen.vsb.cz + hledaný text** v [[Googlu>>url:http://www.google.cz/]].
Denisa Wernerová 7.2 14 \\(Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z obsahu na HomeNu nevyhledáte!)
bac0025 1.2 15
Denisa Wernerová 7.5 16 (% style="color:#cc0000" %)**Do úložiště HomeN neukládejte osobní údaje!**
bac0025 1.2 17
Denisa Wernerová 7.5 18
Denisa Wernerová 1.31 19 **Provoz a využití serveru HomeN:**
bac0025 1.2 20
Denisa Wernerová 7.6 21 V současné době je server využíván fakultami FAST, FBI, FEI, FMT, FS, HGF a všemi rektorátními útvary.
bac0025 1.2 22
23 Studenti i zaměstnanci mají na serveru své domovské datové adresáře.
24
25 Data celého serveru jsou zálohována pravidelně na centrální zálohovací server se zálohovacím robotem.
26
27
Denisa Wernerová 1.31 28 **Celoškolský strom TUO:**
bac0025 1.2 29
Denisa Wernerová 7.6 30 Server je integrován do celoškolského stromu TUO, kde jsou dnes zastoupeny všechny fakulty (FAST, FBI, FEI, FMT, FS, HGF, EKF) a všechny rektorátní útvary.
bac0025 1.25 31 Do stromu TUO jsou integrovány fakultní servery FEI, EKF a celoškolský server HomeN a nepřímo přes LDAP i HomeL, Posta a další.
bac0025 1.2 32
bac0025 1.21 33
Denisa Wernerová 1.31 34 **Organizační informace:**
bac0025 1.2 35
Denisa Wernerová 7.4 36 Pro přístup na servery HomeN a HomeL je nutno mít zřízeno konto ve stromě TUO. Všem uživatelům se konto zřizuje automaticky díky Identity Managementu. Podrobnější informace vám podá správce pro Novell Netware na vaší fakultě. [[Kontakty>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]] můžete najít v seznamu všech fakultních správců.
bac0025 1.25 37 Rozšíření platnosti konta na všechny servery je pracovníky CIT zajištěno automatizovaně.
bac0025 1.2 38
bac0025 1.21 39
Denisa Wernerová 1.31 40 **Informace pro uživatele:**
bac0025 1.2 41
42 * Domovský adresář se zřídí automaticky při vytvoření konta. Kvóty jsou přidělovány individuálně v rozsahu 50 - 100MB.
bac0025 1.3 43 * **Pracovníci rektorátních útvarů** mohou požádat o zvýšení kvóty na domovském adresáři až do výše 250MB prostřednictvím [[Helpdesku CIT>>helpdesk.WebHome]]. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
Denisa Wernerová 5.1 44 * Zaměstnanci si mohou vytvořit svou WWW domovskou stránku tak, že si ve svém domovském adresáři vytvoří adresář **public.htm** a do něj si umístí své dokumenty, které chtějí publikovat ([[podrobnější informace>>servery.homen.apache.WebHome]]).
bac0025 1.2 45 * Z internetu jsou dostupné domovské WWW stránky všech zaměstnanců.
46 * Data jsou z areálu VŠB-TUO dostupná i přes SFTP.
Denisa Wernerová 2.1 47 [[Přenos souborů pomocí SFTP>>pc.salamander.WebHome]]
bac0025 1.2 48
Denisa Wernerová 6.1 49 * Pro alternativní přístup k diskovým kapacitám serveru homeN (bez nutnosti instalovat Novell klienta) postupujte dle [[Návod na připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta>>servery.homen.disky.WebHome]].
bac0025 1.2 50
Lukáš Kučák 7.3 51 * S případnými problémy se vždy obracejte na své [[fakultní správce>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
Denisa Wernerová 1.31 52
bac0025 1.13 53
Denisa Wernerová 1.31 54 **Software:**
bac0025 1.13 55
bac0025 1.25 56 Na serveru je instalován Open Enterprise Server 2 s možností přihlášení pro 2000 uživatelů současně.
57 Server je integrován do celoškolského stromu TUO. Intergrace je zajištěna pomocí Novell eDirectory.
58
Denisa Wernerová 5.1 59 * Web Server [[Apache>>servery.homen.apache.WebHome]].
bac0025 1.25 60 * LDAP server pro integraci s dalšími systémy.
Denisa Wernerová 3.1 61 Systém LDAP je využíván pro přístup do informačního centra [[Dialog>>url:http://dialog.cvut.cz/]], pro systém [[rezervací učeben>>url:http://ucebny.vsb.cz/]], pro autentikaci na Linux Server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]] a další Linuxové systémy univerzity.
Denisa Wernerová 1.31 62
bac0025 1.13 63
Denisa Wernerová 1.31 64 **Systémové zajištění:**
bac0025 1.13 65
Denisa Wernerová 7.4 66 * Vytváření kont: Identity Management, změny hesel, blokace/odblokace kont, kvóty: [[fakultní správci>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
bac0025 1.13 67 * Petr Olivka - Open Enterprise Server 2, SLES, Novell Netware, Identity Management, systémová integrace stromu TUO, Web Server Apache, LDAP, přihlašování na HomeL, zálohování.
68 * Nebo kontaktujte [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8]].
Denisa Wernerová 1.31 69
bac0025 1.23 70
Denisa Wernerová 1.31 71 **Další informace:**
bac0025 1.23 72
Denisa Wernerová 6.1 73 * [[**Přístup na disky serveru HomeN pomocí CIFS**>>servery.homen.disky.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.1 74 * [[**Web Server Apache na serveru Homen**>>servery.homen.apache.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava