Zdrojový kód wiki HomeN

Naposledy změněno 04.03.2019 12:43

Show last authors
1 {{error}}
2 **Ke dni 30. června 2019** se předpokládá **ukončení provozu** serveru HomeN. Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft. Informace a návody ke službě DFS jsou dostupné na stránce: [[Distribuovaný file systém (DFS)>>doc:servery.dfs.WebHome]].
3 {{/error}}
4
5 HomeN - Home Server with Novell Open Enterprise Server 2
6
7 **Domovské WWW stránky uživatelů:**
8
9 Stránky uživatelů na serveru HomeN zobrazíte zadáním adresy //[[http:~~/~~/homen.vsb.cz/>>servery.WebHome]]**~~osobní číslo**// (stránky jsou také přístupné zabezpečeným protokolem [[SSL>>servery.homen.apache.WebHome]] (https).
10
11 Například pro uživatele s [[osobním číslem>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] //abc123// to bude //[[http:~~/~~/homen.vsb.cz/~~~~abc123/>>url:http://homen.vsb.cz/%7Eabc123/]]//
12
13 **Vyhledávání** dat ze serveru HomeN proveďte ze stránek [[VŠB-TUO>>url:http://www.vsb.cz/]], nebo zadejte k hledání **site:homen.vsb.cz + hledaný text** v [[Googlu>>url:http://www.google.cz/]].
14 \\(Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z obsahu na HomeNu nevyhledáte!)
15
16 (% style="color:#cc0000" %)**Do úložiště HomeN neukládejte osobní údaje!**
17
18
19 **Provoz a využití serveru HomeN:**
20
21 V současné době je server využíván fakultami FAST, FBI, FEI, FMT, FS, HGF a všemi rektorátními útvary.
22
23 Studenti i zaměstnanci mají na serveru své domovské datové adresáře.
24
25 Data celého serveru jsou zálohována pravidelně na centrální zálohovací server se zálohovacím robotem.
26
27
28 **Celoškolský strom TUO:**
29
30 Server je integrován do celoškolského stromu TUO, kde jsou dnes zastoupeny všechny fakulty (FAST, FBI, FEI, FMT, FS, HGF, EKF) a všechny rektorátní útvary.
31 Do stromu TUO jsou integrovány fakultní servery FEI, EKF a celoškolský server HomeN a nepřímo přes LDAP i HomeL, Posta a další.
32
33
34 **Organizační informace:**
35
36 Pro přístup na servery HomeN a HomeL je nutno mít zřízeno konto ve stromě TUO. Všem uživatelům se konto zřizuje automaticky díky Identity Managementu. Podrobnější informace vám podá správce pro Novell Netware na vaší fakultě. [[Kontakty>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]] můžete najít v seznamu všech fakultních správců.
37 Rozšíření platnosti konta na všechny servery je pracovníky CIT zajištěno automatizovaně.
38
39
40 **Informace pro uživatele:**
41
42 * Domovský adresář se zřídí automaticky při vytvoření konta. Kvóty jsou přidělovány individuálně v rozsahu 50 - 100MB.
43 * **Pracovníci rektorátních útvarů** mohou požádat o zvýšení kvóty na domovském adresáři až do výše 250MB prostřednictvím [[Helpdesku CIT>>helpdesk.WebHome]]. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
44 * Zaměstnanci si mohou vytvořit svou WWW domovskou stránku tak, že si ve svém domovském adresáři vytvoří adresář **public.htm** a do něj si umístí své dokumenty, které chtějí publikovat ([[podrobnější informace>>servery.homen.apache.WebHome]]).
45 * Z internetu jsou dostupné domovské WWW stránky všech zaměstnanců.
46 * Data jsou z areálu VŠB-TUO dostupná i přes SFTP.
47 [[Přenos souborů pomocí SFTP>>pc.salamander.WebHome]]
48
49 * Pro alternativní přístup k diskovým kapacitám serveru homeN (bez nutnosti instalovat Novell klienta) postupujte dle [[Návod na připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta>>servery.homen.disky.WebHome]].
50
51 * S případnými problémy se vždy obracejte na své [[fakultní správce>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
52
53
54 **Software:**
55
56 Na serveru je instalován Open Enterprise Server 2 s možností přihlášení pro 2000 uživatelů současně.
57 Server je integrován do celoškolského stromu TUO. Intergrace je zajištěna pomocí Novell eDirectory.
58
59 * Web Server [[Apache>>servery.homen.apache.WebHome]].
60 * LDAP server pro integraci s dalšími systémy.
61 Systém LDAP je využíván pro přístup do informačního centra [[Dialog>>url:http://dialog.cvut.cz/]], pro systém [[rezervací učeben>>url:http://ucebny.vsb.cz/]], pro autentikaci na Linux Server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]] a další Linuxové systémy univerzity.
62
63
64 **Systémové zajištění:**
65
66 * Vytváření kont: Identity Management, změny hesel, blokace/odblokace kont, kvóty: [[fakultní správci>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
67 * Petr Olivka - Open Enterprise Server 2, SLES, Novell Netware, Identity Management, systémová integrace stromu TUO, Web Server Apache, LDAP, přihlašování na HomeL, zálohování.
68 * Nebo kontaktujte [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8]].
69
70
71 **Další informace:**
72
73 * [[**Přístup na disky serveru HomeN pomocí CIFS**>>servery.homen.disky.WebHome]]
74 * [[**Web Server Apache na serveru Homen**>>servery.homen.apache.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava