Last modified by on 30.01.2019 08:39

Hide last authors
Denisa Wernerová 1.2 1 1. Vyvolejte okno nabídky dle obrázku a zvolte možnost **Připojit k serveru...**
Denisa Wernerová 1.1 2
Denisa Wernerová 1.2 3 1. Do pole **Adresa serveru** napište cestu k požadované složce ve tvaru **~/~/msad.vsb.cz/VSB/OSUDAJE/vaseOsobniCislo** a potvrďte přes tlačítko **Připojit.**
4 (vaseOsobniCislo nahraďte vaším univerzitním přihlašovacím jménem, např. abc123)
5
Denisa Wernerová 3.2 6 1. Následně se zobrazí výzva k zadání hesla. Jako heslo použijte [[**SSO/LDAP**>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] a potvrďte připojení.
Denisa Wernerová 1.2 7
8 1. Připojený adresář naleznete v průzkumníku souborů.
9 \\\\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava