Last modified by on 30.01.2019 08:39

From version 3.1
edited by Denisa Wernerová
on 13.11.2018 10:02
To version 3.2
edited by Denisa Wernerová
on 30.01.2019 08:39
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -3,7 +3,7 @@
3 3  1. Do pole **Adresa serveru** napište cestu k požadované složce ve tvaru **~/~/msad.vsb.cz/VSB/OSUDAJE/vaseOsobniCislo** a potvrďte přes tlačítko **Připojit.**
4 4  (vaseOsobniCislo nahraďte vaším univerzitním přihlašovacím jménem, např. abc123)
5 5  
6 -1. Následně se zobrazí výzva k zadání hesla. Jako heslo použijte [[**SSL/LDAP**>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] a potvrďte připojení.
6 +1. Následně se zobrazí výzva k zadání hesla. Jako heslo použijte [[**SSO/LDAP**>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] a potvrďte připojení.
7 7  
8 8  1. Připojený adresář naleznete v průzkumníku souborů.
9 9  \\\\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
1.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +376.8 KB
Content
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava