Last modified by on 30.01.2019 08:39

From version 1.1
edited by Denisa Wernerová
on 31.10.2018 10:29
To version 1.2
edited by Denisa Wernerová
on 31.10.2018 10:41
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,1 +1,9 @@
1 +1. Vyvolejte okno nabídky dle obrázku a zvolte možnost **Připojit k serveru...**
1 1  
3 +1. Do pole **Adresa serveru** napište cestu k požadované složce ve tvaru **~/~/msad.vsb.cz/VSB/OSUDAJE/vaseOsobniCislo** a potvrďte přes tlačítko **Připojit.**
4 +(vaseOsobniCislo nahraďte vaším univerzitním přihlašovacím jménem, např. abc123)
5 +
6 +1. Následně se zobrazí výzva k zadání hesla. Jako heslo použijte [[**SSL/LDAP**>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] a potvrďte připojení.
7 +
8 +1. Připojený adresář naleznete v průzkumníku souborů.
9 +\\\\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava