Naposledy změněno 30.05.2019 13:31

Show last authors
1 {{box}}
2 **Harmonogram ukončení provozu serveru HomeN:**
3 |1.7.2019|Přepnutí serveru HomeN do read-only módu (fakultní svazky lze na požádání fakultního správce přepnout do read-only módu dříve)
4 |30.9.2019|Vypnutí serveru HomeN
5 |31.1.2020|Smazání serveru HomeN
6 {{/box}}
7
8 **Ke dni 30. června 2019** se předpokládá ukončení provozu serveru HomeN.
9
10 Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft.
11
12 * Na DFS jsou v současné době vytvořeny domovské adresáře všech studentů a zaměstnanců. Tyto adresáře jsou již přístupné a uživatelé je mohou využívat.
13 * Na DFS lze rovněž hostovat sdílené složky pracovišť školy.
14
15 (% style="color:#cc0000" %)**Převod vlastních dat ze serveru HomeN na DFS si zajišťují sami uživatelé. V případě sdílených složek pracovišť tuto činnost zajistí zodpovědné osoby (majitelé složky, příp. fakultní správce).**
16
17 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte do domovských adresářů a sdílených složek osobní údaje!**
18
19 === Domovské adresáře ===
20
21 **Pravidla pro zřizování a používání:**
22
23 * Domovské adresáře jsou vytvářeny automaticky všem, kdo mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
24 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 50 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
25 * K domovským adresářům nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
26
27 **Připojení domovského adresáře v operačních systémech:**
28
29 * [[Windows 7/8/8.1/10>>doc:.windows.WebHome]]
30 * [[Linux>>doc:.linux.WebHome]]
31 * [[Mac OS>>doc:.macos.WebHome]]
32
33
34 === Ochrana osobních údajů ===
35
36 **Pravidla pro zřizování a používání:**
37
38 * Adresáře pro ukládání osobních údajů jsou vytvářeny automaticky všem zaměstnancům, kteří mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
39 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 100 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
40 * K adresáři nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
41
42 **Připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů v operačních systémech:**
43
44 * [[Windows 7/8/8.1/10>>doc:.windows-osudaje.WebHome]]
45 * [[Linux>>doc:.linux-osudaje.WebHome]]
46 * [[Mac OS>>doc:.macos-osudaje.WebHome]]
47
48
49 === Sdílené složky pracovišť ===
50
51 **Pravidla pro zřizování:**
52
53 * Tyto složky jsou zřizovány na vyžádání.
54 * Zřízení složky je v kompetenci příslušného fakultního správce. Rektorátní pracoviště žádají o zřízení složky prostřednictvím idesk.vsb.cz.
55
56 **Připojení složky:**
57
58 * Cesta ke sdíleným složkám zpravidla začíná takto
59 ~\~\msad.vsb.cz\FAKULTA\...
60 Místo slova FAKULTA se používají zkratky FAST, FEI, FS, HGF, FMT. Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést VSB. Bližší informace žádejte u svého fakultního správce.
61
62 (% style="color:#ff0000" %)Domovské adresáře i sdílené složky jsou přístupné pouze ze sítě TUONET (včetně VPN a WIFI).
63
64
65 === Alternativní úložiště ===
66
67 V případě potřeby
68
69 * vytváření webových prezentací včetně WWW domovských stránek
70 * publikování dokumentů na webu
71 * ukládání většího množství dat
72
73 Lze využít
74
75 * [[cloudové služby Microsoft Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
76 * [[cloudové služby Google Apps>>doc:uzivatel.cloud.google-apps.WebHome]]
77 * [[OwnCloud>>doc:servery.owncloud.WebHome]]
78 * [[server HomeL>>doc:servery.homel.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava