Distribuovaný file systém (DFS)

Last modified by on 30.05.2019 13:31

Harmonogram ukončení provozu serveru HomeN:

1.7.2019Přepnutí serveru HomeN do read-only módu (fakultní svazky lze na požádání fakultního správce přepnout do read-only módu dříve)
30.9.2019Vypnutí serveru HomeN
31.1.2020Smazání serveru HomeN

Ke dni 30. června 2019 se předpokládá ukončení provozu serveru HomeN. 

Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft. 

 • Na DFS jsou v současné době vytvořeny domovské adresáře všech studentů a zaměstnanců. Tyto adresáře jsou již přístupné a uživatelé je mohou využívat.
 • Na DFS lze rovněž hostovat sdílené složky pracovišť školy.

Převod vlastních dat ze serveru HomeN na DFS si zajišťují sami uživatelé. V případě sdílených složek pracovišť tuto činnost zajistí zodpovědné osoby (majitelé složky, příp. fakultní správce).

Neukládejte do domovských adresářů a sdílených složek osobní údaje!

Domovské adresáře

Pravidla pro zřizování a používání:

 • Domovské adresáře jsou vytvářeny automaticky všem, kdo mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
 • Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 50 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
 • K domovským adresářům nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.

Připojení domovského adresáře v operačních systémech:

Ochrana osobních údajů

Pravidla pro zřizování a používání:

 • Adresáře pro ukládání osobních údajů jsou vytvářeny automaticky všem zaměstnancům, kteří mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
 • Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 100 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
 • K adresáři nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.

Připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů v operačních systémech:

Sdílené složky pracovišť

Pravidla pro zřizování:

 • Tyto složky jsou zřizovány na vyžádání.
 • Zřízení složky je v kompetenci příslušného fakultního správce. Rektorátní pracoviště žádají o zřízení složky prostřednictvím idesk.vsb.cz.

Připojení složky:

 • Cesta ke sdíleným složkám zpravidla začíná takto
  \\msad.vsb.cz\FAKULTA\...
  Místo slova FAKULTA se používají zkratky FAST, FEI, FS, HGF, FMT. Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést VSB. Bližší informace žádejte u svého fakultního správce.

Domovské adresáře i sdílené složky jsou přístupné pouze ze sítě TUONET (včetně VPN a WIFI).
 

Alternativní úložiště

V případě potřeby 

 • vytváření webových prezentací včetně WWW domovských stránek
 • publikování dokumentů na webu 
 • ukládání většího množství dat

Lze využít 

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava