Média pro zaměstnance i studenty

Last modified by on 04.12.2018 14:29

ANSYS (zam/stu)
Pro vlastní práci musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
Studenti mohou požádat o instalační média (přístup k licenčnímu serveru) garanta oboru.
Windows i Linux ISO Image
- od 8.9.2016 zajišťuje provoz licenčního serveru Ansys útvar IT4Innovations, licenční server pro uživatele Ansysu je dostupný pod FQDN lic-ansys.vsb.cz
- dokumentace pro uživatele VŠB je dostupná na adrese https://docs.it4i.cz/salomon/software/ansys/licensing
- uživatelské požadavky je možné vkládat do Helpdesku CIT

ASPI (zam/stu)
Tento právní systém poskytuje informace z oblasti právních předpisů s jejich pravidelnou měsíční aktualizací.
Instalační soubor a příručky (pdf)

Matlab (zam/stu)
Vyberte, zda budete licenci užívat pro vědu a výzkum (VaV) a publikování nebo jen pro výuku a přípravu k výuce.Zadáním požadavku přes Helpdesk (popište způsob užívání Matlabu - předmět/projekt) dostanete pro instalaci a další používání licenční soubor a FI klíč:

Novell (zam/stu)
Instalace

  • ConsoleOne
  • Novell Client

SPSS (zam/stu - EkF)
Pro vlastní práci se síťovou verzí SPSS 18 musí být počítač připojen k síti TUO (uvnitř univerzity nebo přes VPN).
Pro bližší informace (instalaci, licence) kontaktujte Davida Bochenka z EkF: david.bochenek@vsb.cz
Novinky modulu IBM SPSS Statistic Base 18.0

Salamander - správce souborů (zam/stu)
Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Microsoft Windows.
Licence je určena pro uživatele v řádném zaměstnaneckém i studentském poměru a to i pro užití na domácích PC
Instalace (instalační soubor + licenční klíč)
Návod na instalaci a přenos souborů pomocí SCP/FTP

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava