Last modified by on 29.08.2017 12:42

Show last authors
1 Aplikace DameWare slouží ke kompletní vzdálené správě počítače. Aby bylo možno se vzdáleně k počítači uživatele připojit, je nutné stáhnout do svého počítače přednastaveného klienta.
2
3 Stažením instalačního souboru dává uživatel souhlas s přístupem na svůj lokální počítač. Instalační balíček je nakonfigurován tak, aby při každém přístupu byl uživatel nejen informován, ale také vyzván, aby přístup povolil a tak zamezil případnému zneužití. Tento návod popisuje jak provést jednotlivá nastavení tak, aby se mohl operátor vzdáleně připojit a vyřešit případné problémy bez zásahu uživatele.
4
5
6 * **[[Stáhnout DameWare klienta>>pc.sprava-pc.dameware.dw-stazeni.WebHome]]**
7
8 * **[[DameWare - správa>>pc.sprava-pc.dameware.dw-sprava.WebHome]]**\\
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava