Last modified by on 01.10.2019 12:38

Show last authors
1 Pomocí modulu ** SFTP/SCP Client (WinSCP)** je možné pro přenos souborů na servery využívat službu SFTP.
2
3 Software Altap Salamander je v licenci k dispozici pro studenty a zaměstnace VŠB-TUO a naleznete jej **[[ke stažení zde>>doc:pc.sw.sw-zdarma.WebHome]].**
4
5 Tzn. po zadání přihlašovacích údajů se jednoduše přihlásíte na daný server a pohodlně tam nahrajete své www stránky nebo dokumenty, které chcete někomu takto dát k dispozici. Např. pro zveřejnění většího dokumentu Microsoft Word stačí nahrát tento soubor do své složky a sdělit příjemci/příjemcům adresu ve formátu:
6
7 (% style="color:#cc0000" %)//http:~/~/homel.vsb.cz/~~//(%%)**osobní číslo/cesta** k dokumentu uvnitř ve složce **public_html**// //(bez připojení názvu složky//** /public_html/**//)
8
9 Pro **názvy **jak html dokumentů tak i pro ostatní soubory (% style="color:#cc0000" %)nepoužívejte mezery a diakritiku.(%%) Při jejich užití v názvech se //nemusí// podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.
10
11 * [[Připojení>>pc.salamander-scp||anchor="pripojeni"]]
12 * [[Vytvoření složky a nahrání souborů pro WWW stránky>>pc.salamander-scp||anchor="soubory"]]
13
14 {{id name="pripojeni"/}}
15 **Připojení:**
16
17 1. Spusťte správce souborů Salamander, klikněte myší na ikonu disků v levém horním rohu vybraného okna disku/cd/dvd mechaniky a poté z nabídky vyberte **SFTP/SCP Client (WinSCP).**
18 \\[[[[image:1N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:1N.png]]
19
20 1. Nastavení údajů pro spojení:
21 1*. **Pro Homel: **
22 Do pole **Hostitel **zadejte **homel.vsb.cz**.
23 Do **Uživatelské jméno** zadejte vaše **osobní číslo** a případně do **Heslo **i vaše heslo ([[SSO/LDAP>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]) .
24 (Heslo zadejte pouze pokud ho nechcete při každém připojení znovu zadávat.)
25 Pokračujte kliknutím na** Uložit.// //**(Pokud při příštím připojení nechcete vyplňovat tyto údaje znovu)
26 Spustit připojování bez uložení můžete tlačítkem// //**Přihlásit**.
27 \\[[[[image:3N.png]]>>attach:2N.png]]
28 \\
29 1. Potvrďte uložení tlačítkem **OK.**
30 \\[[[[image:4N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:4N.png]]
31
32 1. Nyní již můžete při každém připojení pouze označit dříve uložené údaje a připojit se tlačítkem// //**Přihlásit.**
33 \\[[[[image:5N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:5N.png]]
34
35 1. Ověřte otisk veřejného klíče serveru, k němuž se připojujete, více viz [[http:~~/~~/homel.vsb.cz/>>doc:servery.homel.WebHome]].
36 Klikněte na** Ano.**
37 \\[[[[image:6N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:6N.png]]
38
39 1. Pokud jste neuložili heslo při vytváření záznamu, zadejte své heslo.
40 Potvrďte tlačítkem **OK.**
41 \\[[[[image:7N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:7N.png]]
42
43 {{id name="soubory"/}}
44 **Vytvoření složky a nahrání souborů pro WWW stránky:**
45
46 1. Po přihlášení vidíte obsah své složky na serveru..
47 Pokud ve vašem účtu nemáte složku public_html vytvořte ji přes **Příkazy → Vytvořit adresář...**// //(nebo stiskněte klávesu F7)
48 \\[[[[image:01.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:01.png]]
49
50 1. Název složky **musí** být malými písmeny:** public_html**
51 \\[[[[image:02.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:02.png]]
52
53 1. Na vytvořené složce zkontrolujte práva.
54 Vyberte **Change Attributes **z roletového menu vyvolaném pravým tlačítkem myši na složce **public_html**.
55 \\[[[[image:03.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:03.png]]
56
57 1. Zkontrolujte zda jsou práva nastavena dle obrázku.
58 \\[[[[image:04.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:04.png]]
59
60 1. Označte soubory, které chcete do své složky kopírovat.
61 Kopírovat můžete pomocí: **Soubory → Kopírovat... ** (nebo stiskněte F5)
62 \\[[[[image:05.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:05.png]]
63
64 1. Potvrďte kopírování tlačítkem **OK.**
65 \\[[[[image:06.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:06.png]]
66
67 1. Potvrďte tlačítkem **Kopírovat.**
68 \\[[[[image:07.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:07.png]]
69
70 1. Stránka je viditelná a dostanete se k ní zadáním cesty ve formátu:
71 (% style="color:#cc0000" %)http:~/~/homel.vsb.cz/~~(%%)**osobní číslo(% style="color:#cc0000" %)/(%%)cesta** k dokumentu uvnitř ve složce **public_html** (bez připojení názvu složky//** /public_html/**//)
72 \\[[[[image:008.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:008.png]]
73
74 1. Pro nahrání větších souborů je opět zkopírujte pomocí **Soubory**// **→** //**Kopírovat**//...// (nebo F5) do cílového umístění.
75 Cesta v tomto příkladu je: http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/zprava_205053.docx
76 Pro **názvy **jak html dokumentů tak i pro ostatní soubory (% style="color:#cc0000" %)nepoužívejte mezery a diakritiku.(%%) Při jejich užití v názvech se //nemusí// podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.
77 \\[[[[image:09.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:09.png]]
78 \\\\[[[[image:010.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:010.png]]
79 \\
80 1. Odhlášení proveďte stisknutím pravého tlačítka myši na ikoně disků v levém horním rohu vybraného okna [[image:winscp.png_1502268184.png||style="vertical-align:middle" width="16"]] .
81 A následně zvolením položky **Disconnect**// //roletového menu.
82 \\[[[[image:011.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:011.png]]
83 \\\\Další informace k tvorbě stránek na **Homelu **naleznete na stránkách: [[http:~~/~~/homel.vsb.cz/>>servery.homel.WebHome]].
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava