Last modified by on 20.09.2017 17:08

Show last authors
1 Pomocí modulu ** SFTP/SCP Client (WinSCP)** je možné pro přenos souborů na servery využívat službu SFTP.
2
3 Software Altap Salamander je v licenci k dispozici pro studenty a zaměstnace VŠB-TUO a naleznete jej [[**ke stažení zde**>>pc.sw.instal-media.stu-zam.WebHome]]**.**
4
5 Tzn. po zadání přihlašovacích údajů se jednoduše přihlásíte na daný server a pohodlně tam nahrajete své www stránky nebo dokumenty, které chcete někomu takto dát k dispozici. Např. pro zveřejnění většího dokumentu Microsoft Word stačí nahrát tento soubor do své složky a sdělit příjemci/příjemcům adresu ve formátu:
6
7 (% style="color:#cc0000" %)//http:~/~/homel.vsb.cz/~~//(%%)**osobní číslo/cesta** k dokumentu uvnitř ve složce **public_html**// //(bez připojení názvu složky//** /public_html/**//)
8
9 Pro **názvy **jak html dokumentů tak i pro ostatní soubory (% style="color:#cc0000" %)nepoužívejte mezery a diakritiku.(%%) Při jejich užití v názvech se //nemusí// podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.
10
11 * [[Připojení>>pc.salamander-scp||anchor="pripojeni"]]
12 * [[Vytvoření složky a nahrání souborů pro WWW stránky>>pc.salamander-scp||anchor="soubory"]]
13
14 {{id name="pripojeni"/}}
15 **Připojení:**
16
17 1. Spusťte správce souborů Salamander, klikněte myší na ikonu disků v levém horním rohu vybraného okna disku/cd/dvd mechaniky a poté z nabídky vyberte **SFTP/SCP Client (WinSCP).**
18
19 [[[[image:1N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:1N.png]]
20
21 1. Nastavení údajů pro spojení:
22 1*. **Pro Homel: **
23 Do pole **Hostitel **zadejte **homel.vsb.cz**.
24 Do **Uživatelské jméno** zadejte vaše **osobní číslo** a případně do **Heslo **i vaše heslo ([[SSO/LDAP>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]) .
25 (Heslo zadejte pouze pokud ho nechcete při každém připojení znovu zadávat.)
26 Pokračujte kliknutím na** Uložit.// //**(Pokud při příštím připojení nechcete vyplňovat tyto údaje znovu)
27 Spustit připojování bez uložení můžete tlačítkem// //**Přihlásit**.
28 \\[[[[image:3N.png]]>>attach:2N.png]]
29
30 1*. **Pro Homen: **
31 Do pole **Hostitel **zadejte **homen.vsb.cz**.
32 Do **Uživatelské jméno** zadejte vaše **osobní číslo** a případně do **Heslo **i vaše heslo ([[SSO/LDAP>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]) .
33 (Heslo zadejte pouze pokud ho nechcete při každém připojení znovu zadávat.)
34 Pokračujte kliknutím na** Uložit//. //**(Pokud při příštím připojení nechcete vyplňovat tyto údaje znovu)
35 Spustit připojování bez uložení můžete tlačítkem// //**Přihlásit**.
36 \\[[[[image:2N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:3N.png]]
37
38 1. Potvrďte uložení tlačítkem **OK.**
39 \\[[[[image:4N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:4N.png]]
40
41 1. Nyní již můžete při každém připojení pouze označit dříve uložené údaje a připojit se tlačítkem// //**Přihlásit.**
42 \\[[[[image:5N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:5N.png]]
43
44 1. Ověřte otisk veřejného klíče serveru, k němuž se připojujete, více viz [[http:~~/~~/homel.vsb.cz/>>doc:servery.homel.WebHome]].
45 Klikněte na** Ano.**
46 \\[[[[image:6N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:6N.png]]
47
48 1. Pokud jste neuložili heslo při vytváření záznamu, zadejte své heslo.
49 Potvrďte tlačítkem **OK.**
50 \\[[[[image:7N.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:7N.png]]
51
52 {{id name="soubory"/}}
53 **Vytvoření složky a nahrání souborů pro WWW stránky:**
54
55 1. Po přihlášení vidíte obsah své složky na serveru..
56 Pokud ve vašem účtu nemáte složku public_html vytvořte ji přes **Příkazy → Vytvořit adresář...**// //(nebo stiskněte klávesu F7)
57 \\[[[[image:01.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:01.png]]
58
59 1. Název složky **musí** být malými písmeny:** public_html**
60 \\[[[[image:02.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:02.png]]
61
62 1. Na vytvořené složce zkontrolujte práva.
63 Vyberte **Change Attributes **z roletového menu vyvolaném pravým tlačítkem myši na složce **public_html**.
64 \\[[[[image:03.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:03.png]]
65
66 1. Zkontrolujte zda jsou práva nastavena dle obrázku.
67 \\[[[[image:04.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:04.png]]
68
69 1. Označte soubory, které chcete do své složky kopírovat.
70 Kopírovat můžete pomocí: **Soubory → Kopírovat... ** (nebo stiskněte F5)
71 \\[[[[image:05.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:05.png]]
72
73 1. Potvrďte kopírování tlačítkem **OK.**
74 \\[[[[image:06.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:06.png]]
75
76 1. Potvrďte tlačítkem **Kopírovat.**
77 \\[[[[image:07.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:07.png]]
78
79 1. Stránka je viditelná a dostanete se k ní zadáním cesty ve formátu:
80 (% style="color:#cc0000" %)http:~/~/homel.vsb.cz/~~(%%)**osobní číslo(% style="color:#cc0000" %)/(%%)cesta** k dokumentu uvnitř ve složce **public_html** (bez připojení názvu složky//** /public_html/**//)
81 \\[[[[image:008.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:008.png]]
82
83 1. Pro nahrání větších souborů je opět zkopírujte pomocí **Soubory**// **→** //**Kopírovat**//...// (nebo F5) do cílového umístění.
84 Cesta v tomto příkladu je: http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/zprava_205053.docx
85 Pro **názvy **jak html dokumentů tak i pro ostatní soubory (% style="color:#cc0000" %)nepoužívejte mezery a diakritiku.(%%) Při jejich užití v názvech se //nemusí// podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.
86 \\[[[[image:09.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:09.png]]
87 \\\\[[[[image:010.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:010.png]]
88 \\
89 1. Odhlášení proveďte stisknutím pravého tlačítka myši na ikoně disků v levém horním rohu vybraného okna [[image:winscp.png_1502268184.png||style="vertical-align:middle" width="16"]] .
90 A následně zvolením položky **Disconnect**// //roletového menu.
91 \\[[[[image:011.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:011.png]]
92 \\\\Další informace k tvorbě stránek na **Homelu **naleznete na stránkách: [[http:~~/~~/homel.vsb.cz/>>servery.homel.WebHome]].
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava