Wiki source code of Altap Salamander - instalace

Last modified by on 01.10.2019 12:41

Show last authors
1 Tento správce souborů Vám umožní nejen pracovat s lokálními disky vašeho počítače, ale díky integrovaným FTP a SCP modulům i přístup na vaše uživatelské stránky např. na serverech Homel.
2
3 1. Software je v licenci k dispozici pro studenty a zaměstnace VŠB-TUO.
4 \\Ze stránek [[Multilicence a celoškolský software>>doc:pc.sw.sw-zdarma.WebHome]] stáhněte do jednoho umístění instalátor **Altap Salamander - správce souborů** a **licenční klíč **pro VŠB-TUO.
5 **~ **
6 1. Spusťte instalátor.
7 **~ **
8 [[[[image:001.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:001.gif]]
9 **~ **
10 1. Pokračujte tlačítkem **Spustit.
11 \\[[[[image:002.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:002.gif]]
12 **
13 1. Pokračujte tlačítkem** Next.
14 \\[[[[image:003.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:003.gif]]
15 **
16 1. Přijměte licenční ujednání tlačítkem **Yes
17 \\[[[[image:004.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:004.gif]]
18 **
19 1. Zkontrolujte, zda je** zaškrtlé** políčko **Import registration keys (KEYS25.ZIP file). **Což je soubor, který jste stáhli do stejného umístění jako instalátor. Pokračujte tlačítkem** Next
20 \\[[[[image:005.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:005.gif]]
21 **
22 1. Pokračujte tlačítkem **Ano
23 \\[[[[image:006.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:006.gif]]
24 **
25 1. Pokračujte tlačítkem **Next.
26 \\[[[[image:007.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:007.gif]]
27 **
28 1. Pokračujte tlačítkem **Install.
29 \\[[[[image:008.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:008.gif]]
30 **
31 1. Potvrďte dokončení instalace tlačítkem** Finish.
32 \\[[[[image:009.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:009.gif]]
33 **
34 1. Vyberte neimportování konfigurace a pokračujte tlačítkem **Start.
35 \\[[[[image:010.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:010.gif]]
36 **
37 1. Nyní již můžete spouštět správce souborů **Salamander** např. pomocí zástupce na ploše nebo ikonou v panelu **Snadné spuštění.
38 [[[[image:011.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:011.gif]]
39 \\[[[[image:012.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:012.gif]]**
40 \\\\
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava