Konec podpory systému Microsoft Windows 7

Last modified by on 09.10.2018 08:55

14. ledna 2020 ukončí společnost Microsoft podporu operačního systému Windows 7.

Upozorňujeme, že používání nepodporovaného a neaktualizovaného software představuje bezpečnostní riziko. Je nutno počítat i s nedostatečnou podporou ze strany dodavatelů aplikačního software.

S ohledem na tuto skutečnost, dbejte následujících pokynů:

  • při nákupu nového aplikačního software zohledněte ukončení podpory OS Windows 7
  • v případě stávajícího aplikačního software ověřte možnosti jeho instalace na vyšší verzi OS, příp. zvažte možnosti upgrade aplikačního software.
     

Společnost Microsoft o konci podpory OS Windows 7 informuje na:

Možnosti dalšího postupu:

Univerzitní harmonogram ukončení podpory

9.10.2018Vystavení tohoto dokumentu.
2.1.2019Nově tvořené návody a služby nebudou obsahovat dokumentaci pro Windows 7. Stávající návody budou označeny poznámkou s odkazem na tento dokument.
14.1.2020Ukončení podpory OS ze strany výrobce i ze strany CIT VŠB-TUO.
31.7.2020Zrušení návodů pro Windows 7 na stránkách IDOC.
Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava