Konec podpory systému Microsoft Windows 7

Last modified by on 12.11.2019 12:43

14. ledna 2020 ukončí společnost Microsoft podporu operačního systému Windows 7. Požádejte svého fakultního správce o instalaci Windows 10.

Upozorňujeme, že používání nepodporovaného a neaktualizovaného software představuje bezpečnostní riziko. Je nutno počítat i s nedostatečnou podporou ze strany dodavatelů aplikačního software.
Neaktualizovaná zařízení nebudou plošně odpojována z univerzitní sítě. Pokud však bude u takového zařízení detekována závažná zranitelnost, která se objevuje i několikrát ročně, dojde k jeho zablokování v síti TUONET. Řešením je přechod na novější, aktualizovaný operační systém Windows 10.
 

S ohledem na tuto skutečnost, dbejte následujících pokynů:

  • při nákupu nového aplikačního software zohledněte ukončení podpory OS Windows 7
  • v případě stávajícího aplikačního software ověřte možnosti jeho instalace na vyšší verzi OS, příp. zvažte možnosti upgrade aplikačního software.
     

Seznam zařízení registrovaných na vaší osobu naleznete zde:

Společnost Microsoft o konci podpory OS Windows 7 informuje na:

Možnosti dalšího postupu:

Univerzitní harmonogram ukončení podpory

9.10.2018Vystavení tohoto dokumentu.
2.1.2019Nově tvořené návody a služby nebudou obsahovat dokumentaci pro Windows 7.
14.1.2020Ukončení podpory OS ze strany výrobce i ze strany CIT VŠB-TUO.
30.6.2020Zrušení návodů pro Windows 7 na stránkách IDOC.
Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava