Last modified by on 09.10.2018 08:55

Show last authors
1 {{warning}}
2 **14. ledna 2020** ukončí společnost Microsoft podporu operačního systému **Windows 7.**
3 {{/warning}}
4
5 Upozorňujeme, že používání nepodporovaného a neaktualizovaného software představuje bezpečnostní riziko. Je nutno počítat i s nedostatečnou podporou ze strany dodavatelů aplikačního software.
6
7 S ohledem na tuto skutečnost, dbejte následujících pokynů:
8
9 * při nákupu nového aplikačního software zohledněte ukončení podpory OS Windows 7
10 * v případě stávajícího aplikačního software ověřte možnosti jeho instalace na vyšší verzi OS, příp. zvažte možnosti upgrade aplikačního software.
11
12
13 Společnost Microsoft o konci podpory OS Windows 7 informuje na:
14
15 * https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
16
17
18 **Možnosti dalšího postupu:**
19
20 * Pokud Vaše PC splňuje minimální požadovanou konfiguraci pro instalaci OS Windows 10, proveďte novou instalaci.
21 * O novou instalaci požádejte příslušného fakultního správce.
22 * Minimální požadovaná konfigurace pro instalaci OS Windows 10: https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-10-specifications
23
24
25 === Univerzitní harmonogram ukončení podpory ===
26
27 |9.10.2018|Vystavení tohoto dokumentu.
28 |2.1.2019|Nově tvořené návody a služby nebudou obsahovat dokumentaci pro Windows 7. Stávající návody budou označeny poznámkou s odkazem na tento dokument.
29 |14.1.2020|Ukončení podpory OS ze strany výrobce i ze strany CIT VŠB-TUO.
30 |31.7.2020|Zrušení návodů pro Windows 7 na stránkách IDOC.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava