Last modified by on 12.11.2019 12:43

Show last authors
1 {{error}}
2 **14. ledna 2020** ukončí společnost Microsoft podporu operačního systému **Windows 7.** Požádejte svého [[**fakultního správce**>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]] o **instalaci Windows 10.**
3 {{/error}}
4
5 Upozorňujeme, že používání nepodporovaného a neaktualizovaného software představuje bezpečnostní riziko. Je nutno počítat i s nedostatečnou podporou ze strany dodavatelů aplikačního software.
6 **Neaktualizovaná zařízení nebudou plošně odpojována z univerzitní sítě. Pokud však bude u takového zařízení detekována závažná zranitelnost, která se objevuje i několikrát ročně, dojde k jeho zablokování v síti TUONET. Řešením je přechod na novější, aktualizovaný operační systém Windows 10.**
7
8
9 **S ohledem na tuto skutečnost, dbejte následujících pokynů:**
10
11 * při nákupu nového aplikačního software zohledněte ukončení podpory OS Windows 7
12 * v případě stávajícího aplikačního software ověřte možnosti jeho instalace na vyšší verzi OS, příp. zvažte možnosti upgrade aplikačního software.
13
14
15 **Seznam zařízení registrovaných na vaší osobu naleznete zde:**
16
17 * https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/registrovana-zarizeni/
18
19
20 Společnost Microsoft o konci podpory OS Windows 7 informuje na:
21
22 * https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
23
24
25 **Možnosti dalšího postupu:**
26
27 * Pokud Vaše PC splňuje minimální požadovanou konfiguraci pro instalaci OS Windows 10, proveďte novou instalaci.
28 * O novou instalaci požádejte příslušného fakultního správce.
29 * Minimální požadovaná konfigurace pro instalaci OS Windows 10: https://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-10-specifications
30
31
32 === Univerzitní harmonogram ukončení podpory ===
33
34 |9.10.2018|Vystavení tohoto dokumentu.
35 |2.1.2019|Nově tvořené návody a služby nebudou obsahovat dokumentaci pro Windows 7.
36 |14.1.2020|Ukončení podpory OS ze strany výrobce i ze strany CIT VŠB-TUO.
37 |30.6.2020|Zrušení návodů pro Windows 7 na stránkách IDOC.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava