Show last authors
1 Riziko napadení počítače můžete snížit tak, že budete dodržovat základní body prevence (**[[Prevence - jak zabezpečit počítač>>pc.bezpecnost.prevence.WebHome]]**).
2
3 Pokud již ale dojde k tomu, že se váš počítač začne chovat podezřele (samovolně vyskakující okna prohlížeče, zvýšená síťová aktivita, citelně zpomalený systém, atd.), případně jste byl upozorněn na detekovaný podezřelý síťový provoz z vašeho počítače nebo detekované útoky na jiné počítače v počítačové síti univerzity, pak budete muset provést vyčištění vašeho počítače nebo zkontaktovat vašeho [[správce útvaru/fakulty>>https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
4
5 == Podle vlastníka počítače ==
6
7 **Soukromý počítač doma/na kolejích:**
8
9 * Proveďte aktualizaci operačního systému, všech nainstalovaných aplikací (především Adobe Flash player a Reader, Java, prohlížeče), antiviru a vyčištění / odvirování počítače. V případě potíží s vyčištěním počítače, prosím, zkontaktujte odborný servis.
10 * Aby vám mohl být opětovně povolen přístup do počítačové sítě univerzity, oznamte nám přes helpdeskové pracoviště, že jste provedli vyčištění, zaktualizování a zabezpečení počítače. V případě nedostatečného zabezpečení stanice bude ale přístup do počítačové sítě univerzity znovu zakázán!
11
12 **Počítač ve vlastnictví univerzity:**
13
14 * V případě, že vám byl z důvodu zavirování zablokován přístup do počítačové sítě univerzity, zkontaktujte vašeho [[správce útvaru/fakulty>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]] nebo vašeho pověřeného správce.
15
16 == Postup pro odvirování počítače ==
17
18 1. Jistě máte pravidelné zálohy vašich dat. Před vyčištěním / odvirováním počítače ještě jednou svá data zazálohujte.
19 1*. Může se stát, že nebude možno systém opravit, nebo dojde při opravě k poškození systému takovým způsobem, že bude nutno znovu nainstalovat operační systém.
20 1*. Vaše data mohou být malwarem zakódována a nepůjde je opravit, antimalware nástroje (antiviry) většinou řeší opravu souboru jeho smazáním.
21 1. Zaktualizujte [[operační systém>>pc.bezpecnost.aktualizace.WebHome]].
22 1*. Čistý počítač bez aktualizací může být přes síť napaden během velmi krátké doby (i do 20 min.). Instalujte operační systém a poslední Service Pack bez připojení do sítě.
23 1*. Stáhněte si dopředu poslední Service Pack ze stránek společnosti [[Microsoft>>url:http://www.microsoft.com/downloads/]].
24 1. Zaktualizujte **!!!veškerý nainstalovaný software**!!!
25 1*. Nezaktualizované nainstalované aplikace (jako jsou Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java, Firefox, Chrome, atp.) ulehčují útočníkům vzálené napadení vaší stanice.
26 1*. Doporučujeme pravidelně používat programy pro detekci nezaktualizovaných/neopravených aplikací - FileHippo Updater, PSI od spol. Secunia, Ninite, aj.
27 1. Zaktualizujte antimalware nástroje (antivirus) a proveďte důkladnou kontrolu počítače a přenosných médii (USB klíčenky, externí disky, apod.).
28 1. Prostudujte článek [[Škodlivý software, SPYWARE, ADWARE atd.>>pc.bezpecnost.spyware.WebHome]] včetně odkazů v něm uvedených.
29 1*. Odinstalujte nepotřebný a nelegální software, mnoho (nelegálních) programů s sebou přináší viry, spyware atd.
30 1*. Zkuste podle postupu např. na [[viry.cz>>url:http://viry.cz]] - **Likvidace havěti** nainstalovat některý z uvedených programů (např. Spybot S&D) a provést pročištění počítače.
31 1. V případě těžko odstranitelného malware zkuste:
32 1*. Vypnout počítač a vyjmout pevný disk s operačním systémem.
33 1*. Připojte ho v čistém počítači se všemi aktualizacemi a s aktualizovaným antivirem a případně i s některým programem na spyware adware viz [[Škodlivý software, SPYWARE, ADWARE atd>>pc.bezpecnost.spyware.WebHome]].
34 1*. Proveďte důkladnou kontrolu. V případě, že by při čištění došlo k poškození systému testovaného disku, bude možná nutno provést přeinstalaci a využít pravidelné zálohy.
35 1. Po vyčištění počítače je vhodné také provést změnu veškerých hesel (pošta, ICQ, facebook, internetové bankovnictví, apod.). Při napadení systému počítače dochází velmi často k odcizení Vámi používaných hesel a jejich následnému zneužití.
36 1. Pročistěte dočasné soubory - Temporary Internet Files. Použijte například program CCleaner, který umí vyčistit i dočasné soubory bežných aplikací.
37 1. Zkontrolujte nainstalované doplňky v prohlížeči Internetu (Microsoft IE - **Nástroje **→** Možnosti Internetu **→** záložka Programy **→** Spravovat doplňky**)
38 1. Dodržujte bezpečnostní body dle [[Prevence - jak zabezpečit počítač>>pc.bezpecnost.prevence.WebHome]].
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava