Show last authors
1 Z bezpečnostních důvodů je nutné udržovat počítač aktualizovaný. Aktualizacemi se ošetřují důležité bezpečnostní chyby operačního systému. Brána firewall zabraňuje neoprávněným uživatelům získat přístup k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu.
2
3 * [[Ruční spuštění aktualizací MS Windows 10>>pc.bezpecnost.aktualizace.win10-update.WebHome]]
4 * [[Nastavení automatických aktualizací MS Windows 10>>pc.bezpecnost.aktualizace.win10-automat.WebHome]]
5 * [[Brána firewall MS Windows 10>>pc.bezpecnost.aktualizace.win10-firewall.WebHome]]
6
7 **Stažení aktualizací offline**
8
9 * [[**Jak si stáhnout aktualizace pro počítač bez připojení k internetu**>>pc.bezpecnost.aktualizace.offline-update.WebHome]]
10 * Pro počítač bez připojení na internet je možné si pomocí programu **Offline-Update** na jiném počítači s připojením stáhnout aktualizace Windows a tyto pak na počítači bez připojení nainstalovat.
11
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava