Last modified by on 30.01.2019 14:36

Hide last authors
Denisa Wernerová 26.11 1 [[1. Nastavení>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="nastaveni"]]
2 [[1.1. Parametry výuky>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="parametry-vyuky"]]
3 [[1.2. Rozsah pracovní doby>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="rozsah-pracovni-doby"]]
4 [[1.3. Pracovní poměry>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="pracovni-pomery"]]
5 [[1.4. Dělení pracovních poměrů>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="deleni-pracovnich-pomeru"]]
6 [[2. Evidence>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="evidence"]]
Monika Deingruberová 36.3 7 [[2.1. Výuka>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="vyuka"]]
Monika Deingruberová 36.2 8 [[2.2. Generování>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="generovani"]]
9 [[2.3. Ručně vložená činnost>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="rucne-vlozena-cinnost"]]
10 [[2.4. Pracovní cesta>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="pracovni-cesta"]]
11 [[2.5. Kontrola údajů před uzavřením a tisk>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="kontrola-udaju"]]
Denisa Wernerová 26.11 12 [[3. Přehled>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="prehled"]]
13 [[4. Zaměstnanci>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="zamestnanci"]]
14 [[5. Výše úvazku>>informacni-systemy.evidence-smen-manual||anchor="vyse-uvazku"]]
Monika Deingruberová 3.2 15
Monika Deingruberová 26.3 16
Denisa Wernerová 26.11 17
Monika Deingruberová 26.5 18 Základní informace o postupu jsou uvedeny v Evidenci směn v záložce Přehled. Zde najdete podrobnější vysvětlení.
Monika Deingruberová 5.2 19
Denisa Wernerová 26.12 20 {{id name="nastaveni"/}}
Monika Deingruberová 5.2 21
Denisa Wernerová 26.13 22 == 1. Nastavení ==
Denisa Wernerová 26.12 23
Denisa Wernerová 26.14 24 Zadáváme jednotlivé parametry, které jsou podkladem pro generování v Evidenci.
Monika Deingruberová 5.2 25
Denisa Wernerová 26.12 26 {{id name="parametry-vyuky"/}}
Monika Deingruberová 26.3 27
Denisa Wernerová 26.13 28 === 1.1. Parametry výuky ===
Monika Deingruberová 26.4 29
Monika Deingruberová 26.5 30 **V případě, že výuku nemáte, údajů v tabulce nemusíte nezasahovat.**
31
32
33 [[image:Obr1_Parametry výuky.png]]
34
Denisa Wernerová 26.12 35 {{id name="rozsah-pracovni-doby"/}}
Monika Deingruberová 26.5 36
Denisa Wernerová 26.13 37 === 1.2. Rozsah pracovní doby ===
Monika Deingruberová 26.5 38
39
Denisa Wernerová 26.14 40 Lze zvolit rozsah pracovní doby na celý týden stejně nebo každý pracovní den týdne zvlášť. Dle zvolené varianty se generuje začátek, přestávka a konec.
Monika Deingruberová 26.5 41
42 **Začátek **a **konec** pracovní doby nastavit tak, aby celková odpracovaná doby týdně odpovídala délce všech pracovních poměrů.
43
44 **Přestávka** se do pracovní doby nezapočítává a musí být čerpána nejpozději po 6. odpracovaných hodinách. Je vhodné přestávku nastavit tak, aby se nekryla s výukou. Přestávku pak lze ručně upravit po generování.
45
Monika Deingruberová 26.6 46 **V případě výuky je vhodné nejdříve zkontrolovat importovanou výuku v Evidenci a po té nastavit jednotlivé údaje.**
Monika Deingruberová 26.5 47
Monika Deingruberová 26.6 48
Monika Deingruberová 20.2 49 [[image:Obr2_Rozsah pracovní doby.png]]
50
Denisa Wernerová 26.12 51 {{id name="pracovni-pomery"/}}
Monika Deingruberová 20.2 52
Denisa Wernerová 26.13 53 === 1.3. Pracovní poměry ===
Monika Deingruberová 20.2 54
Monika Deingruberová 26.6 55 Rozhodneme zda, pracujeme v režimu pružné nebo pevné pracovní doby. V případě, že je pracovní poměr nižší než 40 hod./týden je přepočtena délka základní/pevné části pracovní doby, můžeme měnit začátek a konec v rozmezí 8:00 – 13:30 hod.
Monika Deingruberová 20.2 56
57
58 [[image:Obr3_Pracovní poměry.png]]
59
Denisa Wernerová 26.12 60 {{id name="deleni-pracovnich-pomeru"/}}
61
Denisa Wernerová 26.13 62 === 1.4. Dělení pracovních poměrů ===
Monika Deingruberová 20.2 63
Monika Deingruberová 26.6 64 Pokud je více rozpočtů, určíme, kolik hodin týdně na jednotlivých rozpočtech pracujeme. Pracovní poměry se rozpadají na jednotlivé rozpočty, musíme vybrat alespoň jeden rutinní rozpočet.
Monika Deingruberová 20.2 65
Monika Deingruberová 26.6 66 Rutinní rozpočet: Příznak označuje rozpočet, na kterém bude zaměstnanec pracovat vždy, když nebude provádět činnost pro žádný jiný rozpočet.
Monika Deingruberová 26.3 67
Monika Deingruberová 26.6 68 Zde můžeme změnit zkratku daného rozpočtu a barvu, která se zobrazuje v Evidenci.
69
70
Monika Deingruberová 22.2 71 [[image:obr4_Dělení pracovních poměrů.png]]
Monika Deingruberová 20.3 72
Monika Deingruberová 26.6 73 **//Uložit //**– při uložení nastavení se v horní části obrazovky zobrazí informace, že konfigurace byla úspěšně uložena, v opačném případě nahlásí chybu v nastavení, kterou je nutné před dalším uložením odstranit.
Monika Deingruberová 20.3 74
Monika Deingruberová 35.2 75
Denisa Wernerová 26.12 76 {{id name="evidence"/}}
Monika Deingruberová 22.2 77
Denisa Wernerová 26.13 78 == 2. Evidence ==
Monika Deingruberová 22.2 79
Monika Deingruberová 26.6 80 (% style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" %)
81 V evidenci jsou importované údaje ze SAPu (svátky, dovolená, pracovní cesty…) a výuka z rozvrhů. Zjištěné problémy je třeba vyřešit ve zdrojovém systému (SAP, rozvrhy).
Monika Deingruberová 26.3 82
Monika Deingruberová 26.6 83
Monika Deingruberová 22.2 84 [[image:Obr5_Evidence.png]]
85
Monika Deingruberová 35.1 86
Monika Deingruberová 32.2 87 {{id name="vyuka"/}}
88
89 === 2.1. Výuka ===
90
Denisa Wernerová 37.3 91 Výuka je importována z rozvrhů ([[https:~~/~~/rozvrh.vsb.cz>>https://rozvrh.vsb.cz]]).
Monika Deingruberová 32.2 92 \\Zrušení importované výuky:
93 Pokud importovaná výuka neproběhla, je možné vybranou výuku zrušit. Dvojklikem otevřít a označit ji tlačítkem „Nevyučováno“. Takto označená výuka bude v ES zobrazena v případě označení možnosti „Zobrazovat i nevyučované“ (umístěno pod tabulkou).
Monika Deingruberová 33.2 94
Monika Deingruberová 32.2 95 V případě, že je výuka importována ve dni nepřítomnosti, označuje se výuka rovněž jako nevyučovaná. Jinak dojde ke konfliktu E012 Pokud je některá evidovaná doba označena jako celodenní (pracovní cesta nebo nepřítomnost), nesmí být ve stejném PP vykázána žádná jiná doba ve stejný den.
96
97
Monika Deingruberová 33.1 98
99 [[image:Obr18_ zadat nevyučováno.png]]
100
101
102
Monika Deingruberová 32.2 103 Po úpravě
104
Monika Deingruberová 33.1 105 [[image:Obr17_po zrušení předmětu.png]]
106
107
108
Monika Deingruberová 32.2 109 Zobrazení výuky včetně nevyučované
110
Monika Deingruberová 33.1 111 [[image:Obr16_Zobrazovat nevučované.png]]
112
Monika Deingruberová 32.2 113 **Změna předmětu z nevyučovaného na vyučovaný**
Monika Deingruberová 33.1 114
Monika Deingruberová 32.2 115 V případě, že budeme chtít takto označenou výuku vrátit zpět, je možné označením možnosti „Zobrazovat i nevyučované“ umístěné pod tabulkou, ji zobrazit a dvojklikem zadat „Zrušit nevyučováno“
116
Monika Deingruberová 33.2 117 **Navedení výuky vyučované mimo rozvrh**
Monika Deingruberová 37.1 118 Viz bod. 2.3. Ručně vložená činnost.
Monika Deingruberová 33.1 119
Monika Deingruberová 33.2 120
Monika Deingruberová 33.1 121 [[image:Obr19_zrušit nevyučováno.png]]
122
123
Denisa Wernerová 26.12 124 {{id name="generovani"/}}
Monika Deingruberová 22.2 125
Monika Deingruberová 32.2 126 === 2.2. Generování ===
Monika Deingruberová 26.3 127
Monika Deingruberová 26.6 128 V případě, že se tlačítko generovat nezobrazuje, není uložené nastavení (viz. bod 1)
Monika Deingruberová 26.3 129
Monika Deingruberová 26.6 130 Před spuštěním generování můžete v Evidenci ručně dvojklikem nastavit práci, kterou víte, že bude v určitém časovém úseku vykonávat a po té provést generování (viz. bod 2.2.). Při generování se předem nastavená data nepřepisují, pouze se doplní odpracovaná práce do předem nastaveného rozsahu pracovní doby.
131
132
Monika Deingruberová 22.2 133 [[image:Obr6_Generování.png]]
134
Monika Deingruberová 26.3 135
Monika Deingruberová 26.6 136 **Generovat **– generují se data uložená v Nastavení
Monika Deingruberová 26.3 137
Monika Deingruberová 26.6 138 **Smazat **– smažou se všechny údaje, které jsou převzaty z nastavení, nesmažou se údaje, které byly po generování ručně upraveny nebo dodatečně vloženy, ty musíme smazat ručně. V tomto případě je vhodné se vrátit zpět do evidence a zkontrolovat, zda jsou všechny údaje, které byly ručně vložené zkontrolovat, zda mají v evidenci před generováním zůstat.
139
140 **Přepsat **– smažou se generované údaje mimo upravených a ručně vložených a vygenerují se údaje z nastavení.
141
142 Pokud se do evidence přidá ručně nová aktivita, přepsáním se přepočítá v evidenci evidovaná docházka dle nastavení.
143
144 **Zpět** - po generování údajů a vrácení zpět se údaje uložené v Nastavení zobrazí v Evidenci.
145
146 V tabulce ve spodní části obrazovky se zobrazí počet odpracovaných hodin, který se musí rovnat 0. Nyní lze evidenci uzavřít. V případě, že hodnota je jiná než 0 posupujete dle bodu 2.4
147
148
Monika Deingruberová 26.2 149 [[image:Obr7_Po generovaní.png]]
Monika Deingruberová 22.2 150
Denisa Wernerová 26.12 151 {{id name="rucne-vlozena-cinnost"/}}
Monika Deingruberová 22.2 152
Monika Deingruberová 32.2 153 === 2.3. Ručně vložená činnost ===
Monika Deingruberová 22.2 154
Monika Deingruberová 26.6 155 Běžnou práci, výuku nebo přestávku, lze ručně vložit dvojklikem do zvoleného dne nebo stiskem klávesy Ctrl a tažením myší nebo lze rovněž přesouvat vygenerované údaje.
Monika Deingruberová 26.3 156
Monika Deingruberová 26.6 157 Po kliknutí na vybranou dobu se zvýrazní a lze měnit její začátek a konec tažením za okraje.
Monika Deingruberová 26.3 158
Monika Deingruberová 27.1 159 Dvojklik umožní podrobnou úpravu časů a také změnu rozpočtu, pod který doba spadá. Text uvedený v poznámce, je zobrazen v tiskovém výstupu.
Monika Deingruberová 26.3 160
Monika Deingruberová 28.1 161 V případě, že je činnost vykonávaná o víkendu nebo státních svátcích, musí být označena jako "Nařízený přesčas".
162
Monika Deingruberová 26.6 163 Vygenerované údaje lze dvojklikem smazat.
164
165
Monika Deingruberová 26.8 166 [[image:Obr8_Ruční přidání.png]]
Monika Deingruberová 26.6 167
Denisa Wernerová 26.12 168 {{id name="pracovni-cesta"/}}
Monika Deingruberová 26.6 169
Monika Deingruberová 32.2 170 === 2.4. Pracovní cesta ===
Monika Deingruberová 26.6 171
Monika Deingruberová 26.7 172 U pracovní cesty můžeme v případě, že se pracovní poměr skládá z více rozpočtů, tyto rozpočty měnit. Dvojklikem na pracovní cestu otevřít okno, kde dvojklikem otevřeme část, u které chceme upravit rozpočet.
173
174 Nelze měnit počátek, konec ani celodennost. Pracovní cestu nelze smazat. V tomto případě je nutná úprava v SAPu.
175
176
Monika Deingruberová 22.3 177 [[image:Obr9_Pracovní cesta.png]]
178
Denisa Wernerová 26.16 179 {{id name="kontrola-udaju"/}}
Monika Deingruberová 26.15 180
Monika Deingruberová 32.2 181 === 2.5. Kontrola údajů před uzavřením a tisk ===
Monika Deingruberová 26.15 182
Monika Deingruberová 26.7 183 V tabulce ve spodní části obrazovky se zobrazují pracovní poměry s odpracovanou dobou, přesčasy, nepřítomností a zobrazuje se počet hodin, které chybí nebo nabývají v rámci vykazovaného období.
Monika Deingruberová 22.3 184
Monika Deingruberová 26.7 185 V případě, že počet hodin celkem není 0, tak se ve spodní části obrazovky zobrazí popis problému, kde je v popise uvedeno o jaký problém se jedná a ve kterém dni se vyskytl. Pokud problém nebude odstraněn, nelze uzavřít měsíční evidenci a detekovaný problém bude zobrazen do tiskového výstupu.
Monika Deingruberová 26.3 186
Monika Deingruberová 26.7 187
Monika Deingruberová 22.3 188 [[image:Obr10_Chyby před uzavřením.png]]
189
Monika Deingruberová 23.2 190
Monika Deingruberová 26.7 191 Po odstranění chyb
Monika Deingruberová 22.3 192
Monika Deingruberová 26.3 193
Monika Deingruberová 26.2 194 [[image:Obr10_Uzavřít.png]]
Monika Deingruberová 22.3 195
Monika Deingruberová 26.7 196 **__Uzavřít__ **– Uzavřením se potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou kompletní a pravdivé. Evidenci lze uzavřít v případě, že nejsou žádné chyby v evidenci. Uzavřená ES má vygenerovaný jednoznačný identifikátor a je uložena v historii a lze jí kdykoliv vytisknout.
Monika Deingruberová 22.3 197
Monika Deingruberová 26.7 198 **__Zrušit uzavření__** – uzavřenou ES lze zrušit (v tomto případě zůstává původní uložení zaznamenané v historii a každé další uložení bude mít vygenerovaný nový identifikátor).
Monika Deingruberová 22.3 199
Monika Deingruberová 26.7 200 **V případě, že bude detekovaná nějaká chyba, bude možné provést tisk pouze jako DRAFT **a daný** měsíc nepůjde uzavřít**. Takto bude označen tiskový výstup v případě tisku neuzavřené docházky.
201
202 **__Exportovat__ **– Oba exporty (jak do PDF, tak do XLS) je možné provést kompletně za všechny PP a rozpočty, případně s omezením na jeden PP či dokonce jeden rozpočet (pro podporu doložení na jednotlivých rozpočtech).
203
204 Při tisku do Excelu, lze v nutných případech provést systémem nezachytitelné úpravy.
205
206
Monika Deingruberová 22.4 207 [[image:Obr11_Export.png]]
Monika Deingruberová 22.3 208
Monika Deingruberová 26.7 209 **__Zobrazit historii__**
Monika Deingruberová 22.3 210
Monika Deingruberová 26.7 211 Zobrazí se všechny uzavřené ES daného měsíce s informacemi o čase uzavření a identifikátor.
212
Monika Deingruberová 26.2 213 [[image:Obr12_Historie.png]]
Monika Deingruberová 22.3 214
Denisa Wernerová 26.16 215 {{id name="prehled"/}}
216
Denisa Wernerová 26.17 217 == 3. Přehled ==
Monika Deingruberová 22.3 218
Monika Deingruberová 26.7 219 V přehledu je informace o jednotlivých měsících, zda je měsíční výkaz: uzavřen/neuzavřen.
Monika Deingruberová 26.3 220
Monika Deingruberová 26.7 221
Monika Deingruberová 26.3 222 [[image:Obr13_Přehled.png]]
223
Monika Deingruberová 26.4 224
Monika Deingruberová 26.7 225 Vedoucí pracoviště má možnost kdykoliv prohlížet evidenci směn všech svých zaměstnanců. Pro viditelnost zaměstnance postačí, aby měl zaměstnanec jakýkoliv PP s pracovištěm, jež vedoucí vede. Vedoucí uvidí celou evidenci směn zaměstnance, tj. všechny PP a rozpočty (tj. i ty, které nejsou uzavřené s pracovištěm, jež vedoucí vede).
Monika Deingruberová 26.4 226
Monika Deingruberová 26.7 227 Vedoucí bude mít k dispozici přehled svých zaměstnanců, s informací zda (ne)uzavřeli měsíční evidenci směn.
228
Denisa Wernerová 26.12 229 {{id name="zamestnanci"/}}
230
Denisa Wernerová 26.13 231 == 4. Zaměstnanci ==
Monika Deingruberová 26.7 232
233 Vedoucí pracoviště má možnost kdykoliv prohlížet evidenci směn všech svých zaměstnanců. Pro viditelnost zaměstnance postačí, aby měl zaměstnanec jakýkoliv PP s pracovištěm, jež vedoucí vede. Vedoucí uvidí celou evidenci směn zaměstnance, tj. všechny PP a rozpočty (tj. i ty, které nejsou uzavřené s pracovištěm, jež vedoucí vede).
234
235 Vedoucí bude mít k dispozici přehled svých zaměstnanců, s informací zda (ne)uzavřeli měsíční evidenci směn.
236
237
Monika Deingruberová 22.3 238 [[image:Obr14_Zaměstnanci.png]]
239
Denisa Wernerová 26.12 240 {{id name="vyse-uvazku"/}}
241
Denisa Wernerová 26.13 242 == 5. Výše úvazku ==
Monika Deingruberová 22.3 243
Monika Deingruberová 26.7 244 Možnost kontrolu výše úvazku vyplývajících z pracovních smluv, kde si uživatel bude moci ověřit, jakou aktuální výši úvazku vyplývající z pracovních smluv má osoba, se kterou jedná o vzniku pracovního poměru, příp. navýšení úvazku.
Monika Deingruberová 22.3 245
Monika Deingruberová 26.7 246 Tato záložka se zobrazí jen vybraným osobám.
247
248
Monika Deingruberová 22.3 249 [[image:Obr15_Výše úvazku.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava