Často kladené dotazy pro studijní referentky

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:40Jak tisknout dodatek k diplomu na 5 stránek?
V případě "přetečení" na další stránku z důvodu většího rozsahu předmětů byl schválen následující postup: Kapitoly 1-7 dodatku k diplomu musí být vytištěny na 1 list A3, kapitola 8 dodatku může být vytištěna na samostatném listu A4 a vložena do A3.
Jinými slovy podstatné části dodatku k diplomu musí být na jednom listě včetně podpisu. Kapitola 8 je k informacím o vysokoškolském systému, může být zvlášť.Kde najdu číselník středních škol? Jak je možné tisknout adresní štítky středních škol?
V menu Číselníky – Číselníky zvolíte Typ číselníku: Střední školy. Zde naleznete jen základní přehled středních škol. Pokud však chcete pracovat s podrobnostmi o středních školách, třídit si je a vyhledávat, pak použijte aktualizovaný číselník na stránkách MŠMT (mimo systém EDISON).

http://www.msmt.cz/statistika-skolstvi/adresare-skolskych-instituci
nebo
http://stistko.uiv.cz/registr/skolyrn.asp

Při stažení je možno zvolit typ školy. Číselník na stránkách MŠMT obsahuje všechny potřebné informace, včetně kódu území. Je dostupný ve formátu xls (Excel), dá se tedy jednoduše použít jako podklad pro tvorbu hromadné korespondence, respektive tisk štítků.Návod na uznání předmětů z jiné VŠ
Uznaný předmět je potřeba nejdříve vložit do nabídky předmětů na jiných VŠ (menu: Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Předměty na jiných VŠ v ČR). Pak v menu Administrativa - Karta studenta - záložka OSP - tlačítko „Uznat předmět z cizí VŠ“, vyhledat příslušný předmět a zadat potřebné údaje. Předmět se pak na záložce OSP objeví ve stavu „uznán“.Kam posílat žádosti o opravy?
Opravy dat, které se týkají SIMS (všechny úkony před datem sběru do SIMS - např. ukončení studia státní závěrečnou zkouškou či obhajobou disertační práce, atd.), je třeba nechat odsouhlasit útvarem 9220 - RNDr. Vrtková.
Opravy dat, které se týkají kontroly studia (zrušení záznamu o kontrole studia z Karty studenta - záložka Průběh), která nezasahuje do SIMS, prosím zasílat na CIT.Při tisku adresních štítků z PDF „přetéká“ jejich obsah přes okraje fyzických štítků
Nejprve zkontrolujte, zda používáte předepsaný formát štítků (105 x 35 mm, 16 na stránce). Pokud formát odpovídá, zkontrolujte před tiskem nastavení tisku. Ve volbě Velikost a zpracování stránek musí být zvolena Skutečná velikost! Rovněž je třeba tisknout z Adobe Reader, nikoliv z pluginu, např. ve Firefox.Poplatky versus formální ukončení studia
Pokud není studium formálně ukončeno a je ukončeno pouze záznamem Prospěl u SZZ, generují se poplatky za delší studium. Z tohoto důvodu je nutné provést formální ukončení studia.Volba OSP - funkční pouze pro dvě varianty
Volba OSP je funkční pouze pro dvě varianty:

  1. Studenti si v aktuálním AR volí OSP na příští akademický rok.Volit si mohou studenti, kteří mají poslední zapsaný ročník o jeden nižší, než pro který je konfigurace (toto je standardní volba OSP, která probíhá v dubnu - květnu na příští AR). Pokud se jedná o uchazeče do navazující studia, mohou si volit ti, kteří mají přihlášku minimálně ve stavu "registrovaná".
  2. Studenti si volí pro právě probíhající AR, v tom případě si volí studenti, kteří mají poslední zapsaný ročník stejný jako ten, pro který se volí (to je případ volby v září, kdy si volí nově zapsaní studenti 1.ročníku, kteří si dosud volbu OSP neprováděli). Studentům, kteří již mají OSP ve stavu zapsán, volba není umožněna!