Last modified by on 03.08.2023 12:18

Show last authors
1 == [[Audiovizuální technika>>doc:.audiovizualni-technika.WebHome]] ==
2
3 Informace a návody ohledně audiovizuální techniky na výukových učebnách, posluchárnách a zasedacích místnostech.
4
5
6 == [[Počítačové učebny>>doc:.pocitacove-ucebny.WebHome]] ==
7
8 Návody pro práci na fakultních počítačových učebnách.
9
10
11 == [[Software>>doc:.software.WebHome]] ==
12
13 Informace a návody vybranných sofwarů, které se využívají na fakultě.
14
15
16 == [[Uživatel>>doc:.uzivatel.WebHome]] ==
17
18 Návody na nejrůznější programy a nastavení, které uživatel může využít při své každodenní práci na svém pracovním nebo osobním počítači či notebooku.
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava