Wiki source code of USB Network Gate

Last modified by on 20.09.2017 16:24

Hide last authors
Denisa Wernerová 6.1 1 USB Network Gate je aplikace umožňující připojení USB zařízení skrze počítačovou síť. Použití je vhodné především ve virtualizovaném prostředí, kde není možnost připojit USB zařízení fyzicky přímo k serveru. Po připojení se přitom zařízení tváří jako fyzicky připojené, proto není potřeba speciálně upravených aplikací pro práci s ním. Aplikace je dostupná ve verzích pro Windows, Linux i Mac OS. Nezáleží tedy na tom, jaký serverový systém používáte. Všechny verze nabízí grafické rozhraní pro instalaci a úvodní konfiguraci, verze pro Linux a Windows mají i textové rozhraní.
Denisa Wernerová 8.4 2 \\(% style="color:#ff0000" %)Tato služba je dostupná pouze serverům hostovaným v datacentru CIT.
Denisa Wernerová 6.1 3
4 V případě zájmu o tuto službu nebo žádosti o další informace, prosím, kontaktujte HelpDesk CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
5
6
7 **Instalace:**
8
9 1. Ze stránky výrobce ([[http:~~/~~/www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/>>url:http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/]]) si stáhněte instalátor poslední verze USB to Ethernet Connector.
10
11 1. Spusťte instalátor a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Na posledním okně instalace zaškrtněte **Launch USB to Ethernet Connector now**.
Denisa Wernerová 8.4 12 \\Objeví se Vám okno se dvěma záložkami a informací, že používáte 14denní licenci. Tuto informaci můžete ignorovat, protože licence se vztahuje pouze na sdílení zařízení a ne na jejich připojení. **Pro Vaše použití není potřeba žádné licence.**
13 \\Přejděte na záložku **Remote USB devices**.
14 \\[[[[image:1.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:1.png]]
Denisa Wernerová 6.1 15
16 1. Nyní je potřeba přidat vzdálené zařízení. Pro tyto kroky je bezpodmínečně nutné mít IP adresu serveru a připojeno USB zařízení na serveru usbip.vsb.cz.
Denisa Wernerová 8.4 17 \\Klikněte na tlačítko **Add remote device**.
18 \\[[[[image:2.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:2.png]]
Denisa Wernerová 6.1 19
20 1. Otevře se Vám nové okno, kde musíte do položky** Remote host** napsat adresu **usbip.vsb.cz**. Následně klikněte na tlačítko **Find**. Objeví se seznam sdílených USB portů na serveru. Vyberte port, jenž Vám byl přidělen správcem a zmáčkněte tlačítko** Add remote device**. Pokud máte přiděleno více portů, tak postupně aplikujte poslední 2 kroky na každé Vám přidělené zařízení. Poté okno zavřete tlačítkem **Close**.
Denisa Wernerová 8.4 21 \\[[[[image:3.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:3.png]]
Denisa Wernerová 6.1 22
23 1. Nyní vidíte v seznamu vzdálených portů dříve přidaná zařízení. Teď stačí jen označit a kliknout na **Establish Connection**. Je důležité, aby byl v ikoně tohoto tlačítka znak nekonečna. To umožní, že bude zařízení připojeno při každém startu operačního systému.
Denisa Wernerová 8.4 24 \\[[[[image:4.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:4.png]]
25 \\Po prvním připojení již bude vždy zařízení připojeno po spuštění služby Elltima Usb to Ethernet Connector.
26 \\Pokud stav zařízení není ve stavu** connected**, prosím kontaktuje HelpDesk CIT pomocí[[ webového rozhraní>>url:http://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava