Changes for page USB Network Gate

Last modified by on 20.09.2017 16:24

From version 8.3
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:40
To version 8.4
edited by Denisa Wernerová
on 20.09.2017 16:24
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,6 +1,5 @@
1 1  USB Network Gate je aplikace umožňující připojení USB zařízení skrze počítačovou síť. Použití je vhodné především ve virtualizovaném prostředí, kde není možnost připojit USB zařízení fyzicky přímo k serveru. Po připojení se přitom zařízení tváří jako fyzicky připojené, proto není potřeba speciálně upravených aplikací pro práci s ním. Aplikace je dostupná ve verzích pro Windows, Linux i Mac OS. Nezáleží tedy na tom, jaký serverový systém používáte. Všechny verze nabízí grafické rozhraní pro instalaci a úvodní konfiguraci, verze pro Linux a Windows mají i textové rozhraní.
2 -
3 -(% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Tato služba je dostupná pouze serverům hostovaným v datacentru CIT.
2 +\\(% style="color:#ff0000" %)Tato služba je dostupná pouze serverům hostovaným v datacentru CIT.
4 4  
5 5  V případě zájmu o tuto službu nebo žádosti o další informace, prosím, kontaktujte HelpDesk CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
6 6  
... ... @@ -10,27 +10,18 @@
10 10  1. Ze stránky výrobce ([[http:~~/~~/www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/>>url:http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/]]) si stáhněte instalátor poslední verze USB to Ethernet Connector.
11 11  
12 12  1. Spusťte instalátor a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Na posledním okně instalace zaškrtněte **Launch USB to Ethernet Connector now**.
12 +\\Objeví se Vám okno se dvěma záložkami a informací, že používáte 14denní licenci. Tuto informaci můžete ignorovat, protože licence se vztahuje pouze na sdílení zařízení a ne na jejich připojení. **Pro Vaše použití není potřeba žádné licence.**
13 +\\Přejděte na záložku **Remote USB devices**.
14 +\\[[[[image:1.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:1.png]]
13 13  
14 -Objeví se Vám okno se dvěma záložkami a informací, že používáte 14denní licenci. Tuto informaci můžete ignorovat, protože licence se vztahuje pouze na sdílení zařízení a ne na jejich připojení. **Pro Vaše použití není potřeba žádné licence.**
15 -
16 -Přejděte na záložku **Remote USB devices**.
17 -
18 -[[[[image:1.png||style="vertical-align: middle;" width="680"]]>>attach:1.png]]
19 -
20 20  1. Nyní je potřeba přidat vzdálené zařízení. Pro tyto kroky je bezpodmínečně nutné mít IP adresu serveru a připojeno USB zařízení na serveru usbip.vsb.cz.
17 +\\Klikněte na tlačítko **Add remote device**.
18 +\\[[[[image:2.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:2.png]]
21 21  
22 -Klikněte na tlačítko **Add remote device**.
23 -
24 -[[[[image:2.png||style="vertical-align: middle;" width="680"]]>>attach:2.png]]
25 -
26 26  1. Otevře se Vám nové okno, kde musíte do položky** Remote host** napsat adresu **usbip.vsb.cz**. Následně klikněte na tlačítko **Find**. Objeví se seznam sdílených USB portů na serveru. Vyberte port, jenž Vám byl přidělen správcem a zmáčkněte tlačítko** Add remote device**. Pokud máte přiděleno více portů, tak postupně aplikujte poslední 2 kroky na každé Vám přidělené zařízení. Poté okno zavřete tlačítkem **Close**.
21 +\\[[[[image:3.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:3.png]]
27 27  
28 -[[[[image:3.png||style="vertical-align: middle;"]]>>attach:3.png]]
29 -
30 30  1. Nyní vidíte v seznamu vzdálených portů dříve přidaná zařízení. Teď stačí jen označit a kliknout na **Establish Connection**. Je důležité, aby byl v ikoně tohoto tlačítka znak nekonečna. To umožní, že bude zařízení připojeno při každém startu operačního systému.
31 -
32 -[[[[image:4.png||style="vertical-align: middle;" width="680"]]>>attach:4.png]]
33 -
34 -Po prvním připojení již bude vždy zařízení připojeno po spuštění služby Elltima Usb to Ethernet Connector.
35 -
36 -Pokud stav zařízení není ve stavu** connected**, prosím kontaktuje HelpDesk CIT pomocí[[ webového rozhraní>>url:http://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
24 +\\[[[[image:4.png||style="vertical-align:middle"]]>>attach:4.png]]
25 +\\Po prvním připojení již bude vždy zařízení připojeno po spuštění služby Elltima Usb to Ethernet Connector.
26 +\\Pokud stav zařízení není ve stavu** connected**, prosím kontaktuje HelpDesk CIT pomocí[[ webového rozhraní>>url:http://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
1.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +88.6 KB
Content
2.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +53.7 KB
Content
3.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +73.9 KB
Content
4.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0 bytes
1 +54.9 KB
Content
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava