Changes for page USB Network Gate

Last modified by on 20.09.2017 16:24

From version 5.1
edited by Denisa Wernerová
on 05.06.2017 14:09
To version 6.1
edited by Denisa Wernerová
on 05.06.2017 14:09
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,0 +1,36 @@
1 +USB Network Gate je aplikace umožňující připojení USB zařízení skrze počítačovou síť. Použití je vhodné především ve virtualizovaném prostředí, kde není možnost připojit USB zařízení fyzicky přímo k serveru. Po připojení se přitom zařízení tváří jako fyzicky připojené, proto není potřeba speciálně upravených aplikací pro práci s ním. Aplikace je dostupná ve verzích pro Windows, Linux i Mac OS. Nezáleží tedy na tom, jaký serverový systém používáte. Všechny verze nabízí grafické rozhraní pro instalaci a úvodní konfiguraci, verze pro Linux a Windows mají i textové rozhraní.
2 +
3 +(% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Tato služba je dostupná pouze serverům hostovaným v datacentru CIT.
4 +
5 +V případě zájmu o tuto službu nebo žádosti o další informace, prosím, kontaktujte HelpDesk CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
6 +
7 +
8 +**Instalace:**
9 +
10 +1. Ze stránky výrobce ([[http:~~/~~/www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/>>url:http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/]]) si stáhněte instalátor poslední verze USB to Ethernet Connector.
11 +
12 +1. Spusťte instalátor a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Na posledním okně instalace zaškrtněte **Launch USB to Ethernet Connector now**.
13 +
14 +Objeví se Vám okno se dvěma záložkami a informací, že používáte 14denní licenci. Tuto informaci můžete ignorovat, protože licence se vztahuje pouze na sdílení zařízení a ne na jejich připojení. **Pro Vaše použití není potřeba žádné licence.**
15 +
16 +Přejděte na záložku **Remote USB devices**.
17 +
18 +[[[[image:1.png||style="vertical-align: middle;" width="680"]]>>attach:1.png]]
19 +
20 +1. Nyní je potřeba přidat vzdálené zařízení. Pro tyto kroky je bezpodmínečně nutné mít IP adresu serveru a připojeno USB zařízení na serveru usbip.vsb.cz.
21 +
22 +Klikněte na tlačítko **Add remote device**.
23 +
24 +[[[[image:2.png||style="vertical-align: middle;" width="680"]]>>attach:2.png]]
25 +
26 +1. Otevře se Vám nové okno, kde musíte do položky** Remote host** napsat adresu **usbip.vsb.cz**. Následně klikněte na tlačítko **Find**. Objeví se seznam sdílených USB portů na serveru. Vyberte port, jenž Vám byl přidělen správcem a zmáčkněte tlačítko** Add remote device**. Pokud máte přiděleno více portů, tak postupně aplikujte poslední 2 kroky na každé Vám přidělené zařízení. Poté okno zavřete tlačítkem **Close**.
27 +
28 +[[[[image:3.png||style="vertical-align: middle;"]]>>attach:3.png]]
29 +
30 +1. Nyní vidíte v seznamu vzdálených portů dříve přidaná zařízení. Teď stačí jen označit a kliknout na **Establish Connection**. Je důležité, aby byl v ikoně tohoto tlačítka znak nekonečna. To umožní, že bude zařízení připojeno při každém startu operačního systému.
31 +
32 +[[[[image:4.png||style="vertical-align: middle;" width="680"]]>>attach:4.png]]
33 +
34 +Po prvním připojení již bude vždy zařízení připojeno po spuštění služby Elltima Usb to Ethernet Connector.
35 +
36 +Pokud stav zařízení není ve stavu** connected**, prosím kontaktuje HelpDesk CIT pomocí[[ webového rozhraní>>url:http://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]].
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava