Instalace VMware Tools v OS MS Windows

Last modified by on 20.09.2017 16:21

Úvodní instalace VMware Tools:

Absence VMware Tools může způsobit nefunkční síťové připojení serveru. Součástí VMware Tools jsou i ovladače pro síťovou kartu VMXNET3.

Instalace se neliší od instalace jiných aplikací v prostředí MS Windows.

 1. Nejprve spusťte vSphere klienta a připojte se k virtuálnímu serveru.
   
 2. Během instalace musí být server zapnutý!
   
 3. V kontextovém menu virtuálního stroje (kliknout pravým tlačítkem na název virtuálního stroje) zvolte Guest OS > Install VMware Tools...

  1.png
   
 4. V nově zobrazeném okně klikněte na Mount.

  2.png
   
 5. Přihlašte se do operačního systému.
   
 6. Od tohoto kroku se instalace neliší od instalace běžné aplikace v prostředí MS Windows. (Zvolte typickou instalaci)
   
 7. Následuje restart serveru.
   

Aktualizace VMware Tools:

 1. Při aktualizaci jsou první 2 body shodné s novou instalací VMware Tools.
   
 2. 1. V kontextovém menu virtuálního stroje (kliknout pravým tlačítkem na název virtuálního stroje) zvolte Guest OS > Upgrade VMware Tools....
   
 3. V nově zobrazeném okně zvolte možnost automatické aktualizace. Pokračujte přes Upgrade. Systém skrze již instalované VMware Tools provede upgrade. Pozor! Může bez vyzvání dojít k restartu serveru.

  3.png
   

Pokud automatická instalace selže, je nutné postupovat stejně jako v případě nové instalace VMware Tools.

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava