Instalace VMware Tools v OS Linux

Last modified by on 20.09.2017 16:21

Pokud je pro Váš operační systém dostupný balíček open-vm-tools, tak jej prosím použijte!

Úvodní instalace VMware Tools:

 1. Nejprve spusťte vSphere klienta a připojte se k virtuálnímu serveru.
   
 2. Během instalace musí být server zapnutý!
   
 3. V kontextovém menu virtuálního stroje (kliknout pravým tlačítkem na název virtuálního stroje) zvolte Guest OS > Install VMware Tools....

  1.png
   
 4. V nově zobrazeném okně klikněte na Mount.

  2.png
   
 5. Přihlašte se do operačního systému.
   
 6. Vytvořte adresář pro připojení mechaniky "mkdir /mnt/cdrom".
   
 7. Připojte zařízení "mount /dev/cdrom /mnt/cdrom".
   
 8. Překopírujte instalátor VMware Tools "cp /mnt/cdrom/VMwareTools*.tar.gz /tmp".
   
 9. Odpojte CDROM mechaniku "umount /mnt/cdrom".
   
 10. Rozbalte archív "tar -xzf /tmp/VMwareTools-*.tar.gz".
   
 11. Přejděte do složky s VMware Tools "cd /tmp/vmware-tools-distrib".
   
 12. Spusťte instalaci "./vmware-install.pl -d". (Přepínač -d zpusobí akceptování všech výchozích hodnot.)
   
 13. Odpojte ISO soubor od VM podle tohoto návodu.
   

Aktualizace VMware Tools:

 1. Při aktualizaci jsou první 2 body shodné s novou instalací VMware Tools.
   
 2. 1. V kontextovém menu virtuálního stroje (kliknout pravým tlačítkem na název virtuálního stroje) zvolte Guest OS > Upgrade VMware Tools....
   
 3. V nově zobrazeném okně zvolte možnost automatické aktualizace. Pokračujte přes Upgrade. Systém skrze již instalované VMware Tools provede upgrade. Pozor! Může bez vyzvání dojít k restartu serveru.

  3.png
   

Pokud automatická instalace selže, je nutné postupovat stejně jako v případě nové instalace VMware Tools.

Zřídka nastává situace, že se nová verze odmítne nainstalovat, dokud není odinstalována verze původní. Pro odinstalování stačí pouze ve složce s instalací spustit "./bin/vmware-uninstall-tools.pl".

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava