Wiki source code of Instalace VMware Tools

Last modified by on 29.08.2017 12:40

Show last authors
1 VMware tools jsou moduly instalované VI do prostředí provozovaného operačního systému. Tyto moduly zajišťují optimální běh virtuálních systémů v prostředí VMware a lepší využívání zdrojů. Jejich instalace je nutnou a povinnou součástí provozovaného virtuálního serveru.
2
3 Každý typ systému má jiné moduly a proto při reinstalaci nebo upgrade systému musíte aktualizovat i tyto moduly. Tyto moduly je potřeba také občas na výzvu správy VI aktualizovat.
4
5 Instalace VMware Tools je proces, který je rozdílný pro každý operační systém. Proces je **zakončen nezbytným restartem** virtuálního serveru. Důkladný návod pro jednotlivé operační systémy naleznete zde:
6
7 * [[Instalace VMware Tools v OS Linux>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-vmwt.vmware-linux.WebHome]]
8 * [[Instalace VMware Tools v OS MS Windows>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-vmwt.vmware-win.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava