Instalace VMware Tools

Naposledy změněno 29.08.2017 12:40

VMware tools jsou moduly instalované VI do prostředí provozovaného operačního systému. Tyto moduly zajišťují optimální běh virtuálních systémů v prostředí VMware a lepší využívání zdrojů. Jejich instalace je nutnou a povinnou součástí provozovaného virtuálního serveru.

Každý typ systému má jiné moduly a proto při reinstalaci nebo upgrade systému musíte aktualizovat i tyto moduly. Tyto moduly je potřeba také občas na výzvu správy VI aktualizovat.

Instalace VMware Tools je proces, který je rozdílný pro každý operační systém. Proces je zakončen nezbytným restartem virtuálního serveru. Důkladný návod pro jednotlivé operační systémy naleznete zde:

Značky:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava