Last modified by on 20.09.2017 16:18

Show last authors
1 Instalace virtuálního serveru je velmi podobná instalaci serveru fyzického. Liší se pouze přístupem k serveru a také nutností instalace VMware Tools, které zajišťují optimální běh virtualizovaného systému ve virtuální instrastruktuře.
2
3 **Postup instalace:**
4
5 1. Nejprve se přihlaste přes [[klienta>>dac.vi.vi-navody-65.vsphere.WebHome]] ke správě VI na adrese vcs.vsb.cz.
6
7 1. V kontextovém menu virtuálního stroje (kliknout pravým tlačítkem na název virtuálního stroje) zvolte **Power > Power On**, čímž zapnete virtuální server.
8 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
9
10 1. Přejděte na záložku **Summary** a z nabídky u položky **CD/DVD drive 1** zvolte **Connect to CD/DVD image on a datastore...**
11 \\[[[[image:2.png]]>>attach:2.png]]
12
13 1. Na úložištích VI jsou k dispozici vybrané základní instalační média pro nejčastěji instalované OS. Připojte požadované ISO.
14 \\[[[[image:3.png]]>>attach:3.png]]
15
16 1. Otevřete konzoli kliknutím na konzolové okno v záložce Summary.
17 \\[[[[image:4.png]]>>attach:4.png]]
18
19 1. Vyberte **Web console** a potvrďte **Continue**.
20 \\[[[[image:5.png]]>>attach:5.png]]
21
22 1. V novém okně/záložce se zobrazí konzole virtuálního serveru (je nutné mi povolené pop-up okna v prohlížeči). Následně klikněte do okna konzole (zmizí ukazatel myši). (% style="color:#ff0000" %)**Stiskněte klávesu Enter**.
23 \\[[[[image:6.png]]>>attach:6.png]]
24
25 1. Pokračujte v instalacích stejně jako v případě fyzického serveru a následujte instrukce zobrazované dodavatelem v průběhu instalačního procesu.
26
27 1. Stejně jako fyzický server, i u tohoto virtuálního serveru musíte mít příslušnou licenci instalovaného software. Viz [[informace o SW licencích>>pc.sw.WebHome]] na VŠB-TUO.
28
29 1. [[Nainstalujte VMware Tools>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-vmwt.WebHome]] - (% style="color:#ff0000" %)**toto je nezbytná součást instalace!**
30
31
32 **Kroky po instalaci:**
33
34 Po samotné instalaci zajistěte systém pro další bezproblémový běh:
35
36 * Na virtuálních strojích nepoužívejte spořiče obrazovky, a to i spořič úvodní obrazovky - některé spořiče zbytečně konzumují sdílené prostředky VI.
37 * Pokud není nutno, vypněte efekty, které nejsou potřebné (přetahování plných oken, stíny ikon, myší apod.); na Windows platformách doporučujeme [[BGINFO>>url:http://technet.microsoft.com/cs-cz/sysinternals/bb897557%28en-us%29.aspx]].
38 * NTP klient není nutné instalovat, pokud je zapnuta propagace času ve virtuální stroji z virtualizačního serveru. Ta je provedena automaticky administrátorem při zřízení virtuálního serveru.
39
40
41 **Instalace z prostředí mimo síť VŠB:**
42
43 Instalaci můžete provést z prostředí mimo síť VŠB (např. z domova), ale je nutné, abyste byli připojení [[prostřednictvím VPN>>tuonet.vpn.WebHome]]. V tomto případě však zvažte instalaci z vlastních médií umístěných na Vaší stanici, protože veškerá data se musí přenášet prostřednictvím počítačové sítě až do virtuální infrastruktury. V případě malých síťových připojení může instalace trvat poměrně dlouho. Využijete-li média umístěná na diskových úložištích VI, pak instalace probíhá poměrně dobře i na pomalejších linkách.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava