Instalace virtuálního serveru

Last modified by on 20.09.2017 16:18

Instalace virtuálního serveru je velmi podobná instalaci serveru fyzického. Liší se pouze přístupem k serveru a také nutností instalace VMware Tools, které zajišťují optimální běh virtualizovaného systému ve virtuální instrastruktuře.

Postup instalace:

 1. Nejprve se přihlaste přes klienta ke správě VI na adrese vcs.vsb.cz.
   
 2. V kontextovém menu virtuálního stroje (kliknout pravým tlačítkem na název virtuálního stroje) zvolte Power > Power On, čímž zapnete virtuální server.

  1.png
   
 3. Přejděte na záložku Summary a z nabídky u položky CD/DVD drive 1 zvolte Connect to CD/DVD image on a datastore...

  2.png
   
 4. Na úložištích VI jsou k dispozici vybrané základní instalační média pro nejčastěji instalované OS. Připojte požadované ISO.

  3.png
   
 5. Otevřete konzoli kliknutím na konzolové okno v záložce Summary.

  4.png
   
 6. Vyberte Web console a potvrďte Continue.

  5.png
   
 7. V novém okně/záložce se zobrazí konzole virtuálního serveru (je nutné mi povolené pop-up okna v prohlížeči). Následně klikněte do okna konzole (zmizí ukazatel myši). Stiskněte klávesu Enter.

  6.png
   
 8. Pokračujte v instalacích stejně jako v případě fyzického serveru a následujte instrukce zobrazované dodavatelem v průběhu instalačního procesu.
   
 9. Stejně jako fyzický server, i u tohoto virtuálního serveru musíte mít příslušnou licenci instalovaného software. Viz informace o SW licencích na VŠB-TUO.
   
 10. Nainstalujte VMware Tools - toto je nezbytná součást instalace!

Kroky po instalaci:

Po samotné instalaci zajistěte systém pro další bezproblémový běh:

 • Na virtuálních strojích nepoužívejte spořiče obrazovky, a to i spořič úvodní obrazovky - některé spořiče zbytečně konzumují sdílené prostředky VI.
 • Pokud není nutno, vypněte efekty, které nejsou potřebné (přetahování plných oken, stíny ikon, myší apod.); na Windows platformách doporučujeme BGINFO.
 • NTP klient není nutné instalovat, pokud je zapnuta propagace času ve virtuální stroji z virtualizačního serveru. Ta je provedena automaticky administrátorem při zřízení virtuálního serveru.
   

Instalace z prostředí mimo síť VŠB:

Instalaci můžete provést z prostředí mimo síť VŠB (např. z domova), ale je nutné, abyste byli připojení prostřednictvím VPN. V tomto případě však zvažte instalaci z vlastních médií umístěných na Vaší stanici, protože veškerá data se musí přenášet prostřednictvím počítačové sítě až do virtuální infrastruktury. V případě malých síťových připojení může instalace trvat poměrně dlouho. Využijete-li média umístěná na diskových úložištích VI, pak instalace probíhá poměrně dobře i na pomalejších linkách.

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava