Last modified by on 31.07.2018 08:02

From empty
To version 33.2
edited by Denisa Wernerová
on 31.07.2018 08:02
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Virtuální infrastruktura
Parent
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +dac.WebHome
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.XWikiGuest
1 +XWiki.wer022
Default language
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +cs
Content
... ... @@ -1,0 +1,41 @@
1 +Nejčastěji využívanou službou datového centra, je provoz virtuálních serverových systémů na platformě VMware.
2 +
3 +== Role CIT ==
4 +
5 +Role CITu spočívá v zajištění provozu virtuální infrastruktury, včetně diskových kapacit přidělených virtualizovaným systémům, popř. zálohování a monitoring běhu těchto systémů.
6 +
7 +== Funkcionality ==
8 +
9 +Virtualizovaný serverový systém má správce systému pod svou plnou kontrolou. Může jej vypnout nebo zapnout, instaluje a sám konfiguruje operační systém. Jednotlivé virtualizované servery jsou automaticky distribuovány mezi fyzické virtualizační servery s ohledem na vytížení těchto serverů.
10 +
11 +[[Postup při instalaci virtuálního serveru>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-serveru.WebHome]] se výrazně neliší od instalace serveru fyzického, instalaci i správu lze realizovat i vzdáleně.
12 +
13 +Kromě výše uvedených vlastností jsou k dispozici také následující služby:
14 +
15 +* [[vSphere klient: přístup ke správě virtuálního systému včetně konzolového přístupu>>dac.vi.vi-navody-65.vsphere.WebHome]]
16 +* [[USBoverIP: zpřístupnění USB zařízení virtualizovaným serverům>>dac.vi.vi-navody-65.usb-ng.WebHome]] (např. pro licenční klíče)
17 +
18 +== Požadavky na provoz virtualizovaného systému ==
19 +
20 +* Do provozovaného virtuálního serveru je potřeba [[instalovat systémové moduly (tzv. VMware Tools)>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-vmwt.WebHome]], které zajistí optimální provoz a komunikaci mezi virtuálním i virtualizačním serverem.
21 +* Pro zálohování systému na páskové zálohovací systémy je nutné instalovat zálohovací klientský program.
22 +* Každý virtualizovaný serverový systém musí mít minimálně jednoho svého kvalifikovaného správce a jednoho vlastníka (může být jedna a tatáž osoba). Zodpovědný za běh tohoto systému je primárně tento určený správce.
23 +
24 +== Postup při žádosti o službu ==
25 +
26 +O službu prosím žádejte prostřednictvím [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]] HelpDesk CIT. Při žádosti uveďte:
27 +
28 +* jméno a osobní číslo správce(ů) serveru z řad zaměstnanců VŠB
29 +* technické parametry: RAM, disková kapacita, popř. počet dedikovaných CPU
30 +* typ instalovaného OS; uveďte také, zda se jedná o 64-bit (preferováno) nebo 32-bitový systém
31 +* účel provozovaného systému (uveďte také, zda se např. jedná o provozní, vývojový, testovací systém)
32 +* navrhované doménové jméno (přidělování FQDN se řídí Pravidly přidělování doménových jmen)
33 +* další požadavky (např. na dostupnost portů z Internetu)
34 +* **[[Kalkulátor nákladů na provoz virtuálního systému>>doc:.kalkulator-nakladu.WebHome]]**
35 +
36 +Po zřízení služby dostanete také přiděleny IPv4 a IPv6 adresy a službu můžete začít využívat [[podle publikovaných návodů>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-serveru.WebHome]].
37 +
38 +* [[FAQ>>dac.vi.vi-faq.WebHome]]
39 +* [[Informace>>dac.vi.vi-info.WebHome]]
40 +* [[Návody>>dac.vi.vi-navody-65.WebHome]]
41 +* [[Provozní řád>>dac.vi.vi-rad.WebHome]]
cena.js
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.wer022
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +3.1 KB
Content
... ... @@ -1,0 +1,102 @@
1 +//constants
2 +const oneCPUCost = 170;
3 +const gbRamConst = 20;
4 +const gbDiskCost = 1.3;
5 +
6 +//actualPrice
7 +let cpuPrice = 0;
8 +let ramPrice = 0;
9 +let diskPrice = 0;
10 +
11 +let summary;
12 +
13 +function initRAMListeners() {
14 + const ramRange = document.getElementById('ramRange');
15 + const ramValue = document.getElementById('ramValue');
16 + const ramSummary = document.getElementById('ramSummary');
17 + ramPrice = (ramValue.value * gbRamConst);
18 + ramSummary.value = ramPrice + " Kč";
19 + //ramValue.setCustomValidity("Počet GB RAM musi byt v rozashu 1-64.");
20 +
21 + ramRange.addEventListener('input', function () {
22 + ramPrice = (this.value * gbRamConst);
23 + ramSummary.value = ramPrice + " Kč";
24 + ramValue.value = this.value;
25 +
26 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
27 + });
28 +
29 + ramValue.addEventListener('input', function () {
30 + ramPrice = (this.value * gbRamConst);
31 + ramSummary.value = ramPrice + " Kč";
32 + ramRange.value = this.value;
33 +
34 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
35 + });
36 +
37 +}
38 +
39 +function initCPUListeners() {
40 + const cpuRange = document.getElementById('cpuRange');
41 + const cpuValue = document.getElementById('cpuValue');
42 + const cpuSummary = document.getElementById('cpuSummary');
43 + cpuPrice = cpuValue.value * oneCPUCost;
44 + cpuSummary.value = cpuPrice + " Kč";
45 + //cpuValue.setCustomValidity("Počet jadier musi byt v rozashu 1-8.");
46 +
47 + cpuRange.addEventListener('input', function () {
48 + cpuPrice = (this.value * oneCPUCost);
49 + cpuSummary.value = cpuPrice + " Kč";
50 + cpuValue.value = this.value;
51 +
52 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
53 +
54 + });
55 +
56 + cpuValue.addEventListener('input', function () {
57 + cpuPrice = this.value * oneCPUCost;
58 + cpuSummary.value = cpuPrice + " Kč";
59 + cpuRange.value = this.value;
60 +
61 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
62 + });
63 +}
64 +
65 +function initDISKListeners() {
66 + const diskRange = document.getElementById('diskRange');
67 + const diskValue = document.getElementById('diskValue');
68 + const diskSummary = document.getElementById('diskSummary');
69 + diskPrice = Math.round((diskValue.value * gbDiskCost));
70 + diskSummary.value = diskPrice + " Kč";
71 + //diskValue.setCustomValidity("Počet GB DISK musi byt v rozashu 10-10000.");
72 +
73 +
74 + diskRange.addEventListener('input', function () {
75 + diskPrice = Math.round((this.value * gbDiskCost));
76 + diskSummary.value = diskPrice + " Kč";
77 + diskValue.value = this.value;
78 +
79 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
80 + });
81 +
82 + diskValue.addEventListener('input', function () {
83 + diskPrice = this.value * gbDiskCost;
84 + //diskPrice = Math.round(this.value * gbDiskCost);
85 + diskSummary.value = diskPrice + " Kč";
86 + diskRange.value = this.value;
87 +
88 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
89 + });
90 +}
91 +
92 +document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
93 +
94 + initCPUListeners();
95 + initRAMListeners();
96 + initDISKListeners();
97 +
98 + summary = document.getElementById('summary');
99 + summary.value = (cpuPrice + ramPrice + diskPrice) + " Kč";
100 +
101 +});
102 +
style.css
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.wer022
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +201 bytes
Content
... ... @@ -1,0 +1,16 @@
1 +table, td, tr {
2 + border-collapse: collapse;
3 + border: 1px solid black ;
4 +
5 + padding: 5px;
6 + text-align: left;
7 +}
8 +
9 +#resources {
10 + width: 600px;
11 +}
12 +
13 +iframe {
14 + border: none;
15 +}
16 +
index.html
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.wer022
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Content
... ... @@ -1,0 +1,68 @@
1 +<!DOCTYPE html>
2 +<html lang="en">
3 +<head>
4 + <meta charset=utf-8>
5 + <title>Výpočet</title>
6 + <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 +</head>
8 +<body>
9 +<form id="resources">
10 + <table id="resourcesTable">
11 + <tbody>
12 + <!--cpu-->
13 + <tr>
14 + <td>
15 + CPU [Cores]
16 + </td>
17 + <td>
18 + <input type="range" title="cpuRange" id="cpuRange" min="1" max="8" value="1">
19 + </td>
20 + <td>
21 + <input type="number" title="cpuValue" id="cpuValue" min="1" max="8" value="1">
22 + </td>
23 + <td>
24 + <output id="cpuSummary" name="cpuSummary" for="cpuRange cpuValue"></output>
25 + </td>
26 + </tr>
27 + <!--ram-->
28 + <tr>
29 + <td>
30 + RAM [GB]
31 + </td>
32 + <td>
33 + <input type="range" title="ramRange" id="ramRange" min="1" max="64" value="1">
34 + </td>
35 + <td>
36 + <input type="number" title="ramValue" id="ramValue" min="1" max="64" value="1">
37 + </td>
38 + <td>
39 + <output id="ramSummary" name="ramSummary" for="ramRange ramValue"></output>
40 + </td>
41 + </tr>
42 + <!--DISK-->
43 + <tr>
44 + <td>
45 + DISK [GB]
46 + </td>
47 + <td>
48 + <input type="range" title="diskRange" id="diskRange" min="10" max="10000" value="10">
49 + </td>
50 + <td>
51 + <input type="number" title="diskValue" id="diskValue" min="10" max="10000" value="10">
52 + </td>
53 + <td>
54 + <output id="diskSummary" name="diskSummary" for="diskRange diskValue"></output>
55 + </td>
56 + </tr>
57 + <tr>
58 + <td colspan="2">Celkem</td>
59 + <td colspan="2">
60 + <output id="summary" name="summary" for="cpuSummary ramSummary diskSummary"></output>
61 + </td>
62 + </tr>
63 + </tbody>
64 + </table>
65 +</form>
66 +<script src="cena.js"></script>
67 +</body>
68 +</html>
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava