Ukončení provozu softwaru Avast Business Antivirus na VŠB-TUO

Last modified by on 19.11.2018 14:15

VŠB-TUO již nemá k dispozici licence pro provoz softwaru Avast Business Antivirus. Pokud máte na počítači, který je ve vlastnictví VŠB, nainstalován tento antivirus, proveďte jeho odinstalaci a nahraďte antivirovým softwarem Windows Defender nebo Microsoft Security Essentials.

V případě potřeby vám mohou s přeinstalací pomoci techničtí správci.

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava