Studenti

Naposledy změněno 03.02.2017 06:56

Bezdrátová síť

V areálech VŠB-TUO a od srpna 2015 na kolejích v budově B je vybudována bezdrátová síť. Do této sítě se mohou připojit všichni studenti univerzity dle:

Budete-li chtít využít připojení na VŠB-TUO i v jiných univerzitách ČR, nastavte si:

Studenti na kolejích

Studenti ubytovaní na kolejích v Ostravě-Porubě - budova A, B

Studenti ubytovaní na kolejích v Ostravě-Porubě - budovy C, D, E

Přístupy z Internetu - VPN

Protože síť VŠB není plně otevřena do Internetu, můžete mít některé ze služeb školní sítě např. ze svého domova nedostupné. V takovém případě použijte připojení prostřednictvím VPN.
Připojení může automaticky používat každý student i zaměstnanec dle:

Budete-li mít problémy s připojením

Značky:
 
© 2015 - 2017 CIT, VŠB-TUO Ostrava