Software

Naposledy změněno 12.01.2017 13:10

19.8.2016 došlo ke změně licenčních serverů LICENSER.VSB.CZ a CVTSERV2.VSB.CZ. Podrobnější informace naleznete ZDE.
 

Informace pro zaměstnance a studenty VŠB - TU Ostrava o software na univerzitě (objednávání a nákup SW, multilicence a SW zdarma, SW s omezeným počtem licencí).

MS Windows/Office a počítače ve vlastnictví VŠB-TUO/domácí počítače zaměstnanců VŠB-TUO.

! POZOR  změna nákupu Windows a Office pro počítače ve vlastnictví VŠB-TUO ! 

Objednávání a nákup SW

  • Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, Windows a CoreCAL.

Instalační média

  • Převážně ISO image CD/DVD.

Multilicence a Celoškolský software

  • Software multilicenční a Celoškolský (ASPI, Microsoft DreamSpark, ANSYS, ArcGis, Matlab, Altap Salamander, aj.).
     

 K software dostupnému na vaší fakultě Vám více informací poskytnou fakultní správci SW.
 

Další informace:

  • Výňatek z Pracovního řádu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava:
    • Povinnosti zaměstnanců - hrubé porušení pracovněprávních předpisů - používání nepovoleného nebo nelicencovaného software.
    • Povinnosti vedoucích zaměstnanců - zabezpečit, aby pracoviště (výpočetní technika) byla vybavena jen takovým softwarem, který slouží k plnění pracovních úkolů a byl pořízen a je užíván v souladu s příslušnými obchodními smlouvami a licenčními podmínkami.
Značky:
 
© 2015 - 2017 CIT, VŠB-TUO Ostrava