Postup při pořizování software

Naposledy změněno 30.07.2015 13:00

1 Plán nákupů SW

Nákup software se řídí Zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách v jeho platném znění a směrnicí rektora TUO_SME_06_010 Zadávání veřejných zakázek (k 25.3.2015, platná verze K). V souladu s výše uvedeným je na VŠB-TUO sestavován plán nákupů software. Plán nákupů SW obsahuje všechna objektivně předvídatelná plnění na pořízení SW (licencí) či služeb (podpora) za zadavatele a kalendářní rok. Podklady pro plán nákupů poskytují jednotlivá pracoviště univerzity vždy v závěru roku pro rok nadcházející.

U každé položky SW je v plánu nákupů definován(a):

 • CPV kód – zde naleznete seznam aktuálních CPV kódů. Používejte výhradně CPV kódy určené pro software (zpravidla začínají názvem „Balíky programů ....“) a to jen ty kódy, které mají na 5.-8. pozici nulu, např. 12450000-4
 • Název SW
 • Detailní popis SW
 • Předpokládaná cena celkem (bez DPH)
 • Zdroj, ze kterého bude nákup hrazen + název dotačního projektu , pokud je z něj hrazen
 • Kontaktní osoba

Na základě poskytnutých informací je jednotlivým položkám v plánu nákupů SW přiřazen režim veřejné zakázky, v němž je následně nutno tento SW pořizovat.

Informaci o režimu pořízení SW poskytuje:
kontakt: Ing. Martin Mazoch
kl.: 4188
e-mail: martin.mazoch@vsb.cz

2 Objednávání, nákup a evidence SW

2.1 Software společnosti Microsoft

 • Uzavřením smlouvy MS Campus Agreement se Software Assurance došlo k pokrytí všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO licencemi MS Office, OS Windows a CoreCAL (Windows Server User CAL, Exchange Server STD User CAL, Office SharePoint STD User CAL, System Center Config. Client Management CAL).

  V rámci tohoto programu je dostupný pouze upgrade OS Windows, což znamená, že instalovat tento OS lze pouze na počítače, na které byla zakoupena a nainstalovaná kvalifikovaná „podkladová licence“. NIKDY nelze instalovat OS Windows na počítače bez licence operačního systému (na tzv. „holé“ počítače)!

  Bližší informace o:

 • nákup ostatních Microsoft produktů je prováděn na základě multilicenčního programu MS Select Plus uzavřeného mezi společností Microsoft a MŠMT.

  Dodavatelem produktů pro VŠB-TUO je firma:
  Servodata, a.s., Dolnoměcholupská 12, 102 00 Praha 10
  kontakt: Marie Žďárská
  tel.: +420 296 813 632
  e-mail: zdarska@servodata.net

  Dodavatel byl vysoutěžen veřejnou podlimitní zakázkou „Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TU v Ostravě“. Dokumentace ke stažení zde.

  Nákup provádí jednotlivá pracoviště samostatně po projednání s příslušným správce SW, který následně zajistí evidenci software.

  Aktuální ceník (formát MS Excel)

2.2 Software ADOBE

K 25.3.2015 skončilo členství VŠB-TUO v CLP (Cummulative Licensing Program) společnosti Adobe. Při pořizování software je nutno postupovat dle bodu 2.3.
 

2.3 Software ostatní

Jednotlivá pracoviště pořizují software samostatně po projednání s příslušným správcem SW a v souladu se Zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách v jeho platném znění a aktuální směrnicí rektora TUO_SME_06_010 Zadávání veřejných zakázek (k 25.3.2015, platná verze K).

Režim pořízení SW stanovuje:
kontakt: Ing. Martin Mazoch
kl.: 4188
e-mail: martin.mazoch@vsb.cz

Evidenci software zajišťuje příslušný správce SW.
 

Prokázání legality SW


Fakultní správci SW Vám rádi pomohou, poradí...

 • Celoškolská pracoviště, rektorátní složky: Helpdesk CIT fronta SW a licence
 • Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství: Ing. Martin Šviček – kl. 9185
 • Ekonomická fakulta: David Bochenek - kl. 2340
 • Fakulta strojní: Doc. Jaroslav Melecký - kl. 4444
 • Hornicko-geologická fakulta: Drahomíra Kodymová - kl. 4423
 • Fakulta stavební: Ing. Pavel Valíček - kl. 1372
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky: Pavel Stoklasa - kl. 3475
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství: Lukáš Holý - kl. 2875, 5745
 • Koleje a menzy: Petr Manych - kl. 1203
Značky:
 
© 2015 - 2017 CIT, VŠB-TUO Ostrava