Webhostingové servery

K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:

  • webmel5.vsb.cz
  • webmel53.vsb.cz
  • webmel55.vsb.cz
  • webmel55.vsb.cz

Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/My- nebo PostgreSQL/PHP (LAMP) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.

Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery HomeN a HomeL.

Přístup k administraci databází

  • MySQL

https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/
https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/
https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/

Další informace

Přenos souborů
Pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
Technické parametry
Otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
Další informace
Optimalizace MySQL dotazů a jiné...
Datové kvóty na servererech webmel